2021 (18), №2

Theoretical Framework for the Study of Regional Innovative Development: Current State and Future Prospects

For citation: 

Golova, I. M. (2021). Theoretical Framework for the Study of Regional Innovative Development: Current State and Future Prospects. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 18(2), 161-184. https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-2.1

Abstract:

The article traces the evolution of the theory of innovative development and shows how it has turned into a metatheory covering a whole complex of socio-economic innovations of the 20th and 21st centuries and the contradictory processes of society’s transition to the innovative development paradigm. The study sheds light on the most distinctive features of innovative development and highlights the role of the innovation ecosystem as one of the most important institutions of socio-economic development. It also considers the patterns of innovative ecosystems’ development as well as the qualitative changes in this socio-economic phenomenon brought about by globalization and the digital turn. A particular focus is made on the methodological approach to the choice of strategies of innovative ecosystem construction in various Russian regions. The key role of the state innovation policy in the implementation of innovative transformations of society is revealed. It is shown that the innovative type of development is the only viable option left for Russia to ensure stable socio-economic growth. This view is confirmed by the contemporary research literature reviewed in the article.

PDF full
Downloaded: 48

Irina M. Golova — Doctor of Economics, Head of Social Innovation Sector, Institute of Economics of the Ural Branch of RAS (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: irina_golova@mail.ru).

Akberdina, V. V., Grebenkin, A. V., & Bukhvalov, N. Yu. (2015). Modelirovanie innovatsionnogo rezonansa v industrial’nykh regionakh [Simulation of innovative resonance in the industrial regions].  Ekonomika regiona [Economy of Region], 4,  289–308. (In Russ.)

Brian Arthur, W. (2015). Teoriya slozhnosti v ekonomicheskoy nauke: inye osnovy ekonomicheskogo myshleniya [Complexity economics: a different framework for economic thought].  Terra Economicus [Terra Economicus], 13(2),  15–36. (In Russ.)

Burmatova, O. P. (2012). Ekologizatsiya proizvodstva v svete innovatsionnogo razvitiya [Ecologization of production in the light of innovation development].  Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 4,  257–277. (In Russ.)

Vlasov, M. V. (2015).  Strategii generatsii znaniy promyshlennymi predpriya-tiyami [Strategies for generating knowledge by industrial enterprises].  Ekaterinburg, Russia: In-t ekonomiki UrO RAN, 81. (In Russ.)

Volkova, T. I. (2020). Teoreticheskie osnovy vostrebovannosti institutsio-nal’noy zashchity intellektual’noy sobstvennosti v Rossii [Theoretical Framework for Studying the Need for Institutional Protection of Intellectual Property in Russia].  Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 17(3),  719–731. DOI: https://doi.org/10.31063/2073–6517/2020.17–3.15. (In Russ.)

Volkova, T. I., & Kuznetsova, M. N. (2013).  Venchurnoe finansirovanie: modeli i otsenki potentsiala innovatsionnykh proektov [Venture financing: models and assessments of the potential of innovative projects].  Ekaterinburg, Russia: In-t ekonomiki UrO RAN, 185. (In Russ.)

Gaponenko, N. V. (2020). Innovatsionnye sistemy: natsional’nyy, prostran-stvennyy i sektoral’nyy rakursy sistemnogo podkhoda k innovatsiyam [Innovation systems: national, spatial and sectoral perspectives of a systems approach to innovation].  Systems and Management [Systems and Management], 2(3),  22–44. DOI: 10.47351/2658–7874_2020_2_3_22. (In Russ.)

Glazyev, S. Yu. (2018).  Ryvok v budushchee. Rossiya v novykh tekhnologicheskom i mirokhozyaystvennom ukladakh [A leap into the future. Russia in new technological and world economic structures].  Moscow, Russia: Knizhnyy mir, 768. (In Russ.)

Glazyev, S. Yu. (1993).  Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya [The theory of long-term technical and economic development].  Moscow, Russia: VlaDar, 310. (In Russ.)

Golichenko, O. G. (2017). Gosudarstvennaya politika i provaly natsional’noy innovatsionnoy sistemy [Public policy and national innovation system failures].  Voprosy ekonomiki [Voprosy ekonomiki], 2,  97–108. (In Russ.)

Golova, I. M. (2015). Innovatsionnaya konkurentosposobnost’ rossiyskikh re-gionov [Innovation competitiveness of the Russian regions].  Ekonomika regiona [Economy of Region], 3,  294–311. DOI: 10.17059/2015–3-24. (In Russ.)

Golova, I. M. (2007).  Innovatsionnyy klimat regiona: problemy formirova-niya i otsenki [The innovative climate of the region: problems of formation and assessment.].  Ekaterinburg, Russia: In-t ekonomiki UrO RAN, 178. (In Russ.)

Golova, I. M. (2017). Metodologicheskie aspekty formirovaniya strategii in-novatsionnogo razvitiya regiona [Methodological aspects for the formation of regional innovation development strategy].  Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Russian Journal of Economic Theory], 4,  26–37. (In Russ.)

Golova, I. M., & Sukhovei, A. F. (2018). Institutsional’nye aspekty strategii innovatsionnogo razvitiya [Institutional aspects of strategies for innovative development].  Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika [Economic analysis: Theory and Practice], 17(5),  800–819.  https://doi.org/10.24891/ea.17.5.800 (In Russ.)

Makarov, V. L. (Eds.) (2010).  Gorizonty innovatsionnoy ekonomiki v Rossii. Pravo, instituty, modeli [Horizons of innovative economy in Russia. The right, institutions, models].  Moscow, Russia: LENAND, 232. (In Russ.)

 Gosudarstvennaya politika v oblasti formirovaniya natsional’noy innovatsionnoy sistemy: problemy i resheniya [State policy in the field of formation of the national innovation system: problems and solutions].  (2008). Moscow, Russia: IPRAN RAN, 157. (In Russ.)

Gokhberg, L. M. (2003). Natsional’naya innovatsionnaya sistema Rossii v uslovi-yakh «novoy ekonomiki» [Russian National Innovation System under Conditions of the «New Economy»].  Voprosy ekonomiki [Voprosy ekonomiki], 3,  26–44. (In Russ.)

Gokhberg, L. M., Kitova, G. A., & Roud, V. A. (2014). Nalogovaya podderzhka nauki i innovatsiy: spros i effekty [Tax Incentives for R&D and Innovation: Demand versus Effects].  Forsayt [Foresight], 8(3),  18–41. (In Russ.)

Granberg, A. G. (2007). Modelirovanie prostranstvennogo razvitiya natsio-nal’noy i mirovoy ekonomiki: evolyutsiya podkhodov [Modelling spatial development of national and world economies: evolution in approaches].  Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 1,  87–107. (In Russ.)

Grinberg, R. S. (2020). Ekonomicheskaya teoriya segodnya: neobkhodimost’ obnov-leniya i trebovaniya praktiki [Economic theory today: the need for update and the requirements for practice].  Ekonomika Pol’shi i Rossii pered litsom vyzovov promyshlennoy revolyutsii 4.0 [The economy of Poland and Russia in the face of the challenges of the industrial revolution 4.0].  Moscow, Russia: In-t ekonomiki RAN, 8–15. (In Russ.)

Granberg A. G., Valentey S. D. et al. (2006).  Dvizhenie regionov Rossii k innovatsionnoy ekonomike [Innovative development of Economy in Russian regions].  Moscow, Russia: Nauka, 402 (In Russ.)

Dynkin A.A. (2005). Natsional’naya innovatsionnaya sistema Rossii v mezhdu-narodnom kontekste [National innovation system of Russia in the international context].  Bezopasnost’ Evrazii [Security of Eurasia], 2,  144–153. (In Russ.)

Khesin, E. S. (Eds.) (2020).  Evropeyskiy soyuz v mirovom khozyaystve: problemy konkurentospo-sobnosti [The European Union in the World Economy: Competitiveness Issues].  Moscow, Russia: IMEMO RAN, 317. DOI: 10.20542/978–5-9535–0587–1. (In Russ.)

Ivanov, V. V. (2011).  Innovatsionnaya paradigma XXI [Innovation paradigm XXI].  Moscow, Russia: Nauka, 238. (In Russ.)

Ivanova, N. I., & Mamedyarov, Z. Ya. (2019). Nauka i innovatsii: konkurentsiya narastaet [R&D and Innovation: Competition is Growing].  Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World Economy and International Relations], 63(5),  47–56. DOI: 10.20542/0131–2227–2019–63–5-47–56. (In Russ.)

Tatarkin, A. I. (Eds.) (2010).  Innovatsionnoe razvitie regionov Rossii: teoriya, praktika, uprav-lenie [Innovative development of Russian regions: theory, practice, management].  Moscow, Russia: Ekonomika, 240. (In Russ.)

Inozemtsev, V. L. (2015). Sem’ vnutripoliticheskikh ogranichiteley moderniza-tsii Rossii [Seven Domestic Political Constraints of Russian Modernization].  Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii [The Journal of the New Economic Association], 4,  189–195. (In Russ.)

Kai-Fu, Lee. (2019).  Sverkhderzhavy iskusstvennogo intellekta. Kitay, Krem-nievaya dolina i novyy mirovoy poryadok [Ai superpowers. China, Silicon Valley, and the new world order Boston].  Moscow, Russia: Mann, Ivanov i Farber, 350. (In Russ.)

Kleiner, G. B. (2015). Ustoychivost’ rossiyskoy ekonomiki v zerkale sistem-noy ekonomicheskoy teorii. Chast’ 1 [Sustainability of Russian Economy in the Mirror of the System Economic Theory (Part 1)].  Voprosy ekonomiki [Voprosy ekonomiki], 12,  107–123. (In Russ.)

Kozakov, E. M., & Petrov, O. V. (2010). Osnovnye polozheniya innovatsionnoy strategii osvoeniya mineral’nykh resursov [Main theses of innovative mineral resources development strategy].  Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Rynok: Teoriya i praktika [Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and Management], 20,  48–53. (In Russ.)

Kondrat’ev, N. D. (2002).  Bol’shie tsikly kon»yunktury i teoriya predvideniya [Big cyclical conditions and the Theory of forecasting].  Moscow, Russia: Ekonomika, 767. (In Russ.)

Kuzyk, B. N. (2008).  Rossiya v tsivilizatsionnom izmerenii: fundamental’nye osnovy strategii innovatsionnogo razvitiya [Russia in civilization dimension: the fundamentals of innovative development strategy].  Moscow, Russia: In-t ekonomicheskikh stra-tegiy, 862. (In Russ.)

Lenchuk, E. B. (2016). Kurs na novuyu industrializatsiyu — global’nyy trend ekonomicheskogo razvitiya [Course on new industrialization: a global trend of economic development].  Problemy prognozirovaniya [Studies on Russian Economic Development], 3,  132–143. (In Russ.)

Lenchuk, E. B. (2020). Nauchno-tekhnologicheskoe razvitie kak faktor uskoreniya ekonomicheskogo rosta v Rossii [Scientific and technological development as a factor in accelerating economic growth in Russia].  Nauchnye trudy Vol’nogo ekonomichesko-go obshchestva Rossii [Scientific works of the free economic society of Russia], 222(2),  126–134. DOI: 10.38197/2072–2060–2020–222–2-126–134. (In Russ.)

Luhmann, N. (2007).  Sotsial’nye sistemy. Ocherk obshchey teorii [Social systems. An outline of the general theory].  Saint- Petersburg: Nauka, 641. (In Russ.)

Makarov, V. L., & Varshavskiy, A. E. (2001).  Nauka i vysokie tekhnologii Rossii. Na rubezhe tret’ego tysyacheletiya [Science and high technologies of Russia. At the turn of the third millennium].  Moscow, Russia: Nauka, 635. (In Russ.)

Ogorodnikov, P. I. (2009).  Nauchno-tekhnicheskiy progress — osnova effektiv-noy realizatsii innovatsionnykh proektov v APK [Scientific and technical progress — the basis for the effective implementation of innovative projects in the agro-industrial complex: monograph]. Ekaterinburg: In-t ekonomiki UrO RAN, 226. (In Russ.)

Perevalov, Yu. V., Nesterenko, O. N., & Yatnov, V. N. (1998). Innovatsionnye programmnye territorii: metodologiya sozdaniya i perspektivy razvitiya [Innovative Program Areas: Methodology of Creation and Development Prospects].  Ekaterinburg: In-t ekonomiki UrO RAN, 191. (In Russ.)

Polterovich, V. M. (2009). Gipoteza ob innovatsionnoy pauze i strategiya mo-dernizatsii [The Innovation Pause Hypothesis and the Strategy of Modernization].  Voprosy ekonomiki [Voprosy ekonomiki], 6,  4–23. (In Russ.)

Polterovich, V. M. (2016). Instituty dogonyayushchego razvitiya (k proektu novoy modeli ekonomicheskogo razvitiya Rossii) [Institutions of catching-up development (on the project of a new model for economic development of Russia)].  Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 5,  34–56. DOI: 10.15838/esc/2016.5.47.2. (In Russ.)

Popov, E. V., & Vlasov, M. V. (2009).  Instituty miniekonomiki znaniy [Institutes of the mini-economy of knowledge].  Moscow, Russia: Academia, 287. (In Russ.)

Lavrikova, Yu. G. (2020).  Prioritety nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya regionov: mekhanizmy realizatsii [Priorities of scientific and technological development of regions: implementation mechanisms].  Ekaterinburg, Russia: In-t ekonomi-ki UrO RAN, 603. (In Russ.)

Tatarkin, A. I., Bochko, V. S., & Bersenev, V. L. (Eds.). (2016).  Pronikaya v budushchee: innovatsionnyy portret Ural’skogo megaregiona [Penetrating into the future innovative portrait of the Urals megaregion].  Ekaterinburg: In-t ekonomiki UrO RAN, 274. (In Russ.)

Pytkin, A. N., & Chernikova, S. A. (2013).  Osobennosti restrukturizatsii pred-priyatiy agropromyshlennogo kompleksa v innovatsionnye integratsionnye formirovaniya [Features of the restructuring of enterprises of the agro-industrial complex into innovative integration formations].  Perm, Russia: Permskiy in-t ekonomiki i finansov, 184. (In Russ.)

Romanova, O. A. (2017). Innovatsionnaya komponenta novoy industrializatsii [Innovative Component of the New Industrialisation].  Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Journal of the Ural State University of Economics], 5,  81–92. (In Russ.)

Romanova, O. A., Akberdina, V. V., & Buhvalov, N. U. (2015). Metodologiya garmonizatsii strukturnykh territorial’no-otraslevykh izmeneniy ekonomicheskoy sistemy [Methodology of harmonization of structural territorial and sectoral changes in the economic system].  Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik Orenburg State University], 8,  122–127. (In Russ.)

Romanova, O. A., & Norkina, E. V. (2006). Metodologiya vybora prioritetov v ramkakh realizatsii innovatsionnoy strategii predpriyatiy vysokotekhnolo-gichnogo kompleksa [Methodology for selecting priorities in the implementation of the innovation strategy of high-tech enterprises].  Ekonomika regiona [Economy of Region], 4,  106–119. (In Russ.)

Santo, B. (1990).  Innovatsiya kak sredstvo ekonomicheskogo razvitiya [Innovation as a means of economic development].  Moscow, Russia: Progress, 295. (In Russ.)

Smorodinskaya, N. V., & Katukov, D. D. (2019). Kogda i pochemu regional’nye kla-stery stanovyatsya bazovym zvenom sovremennoy ekonomiki [When and why regional clusters becomebasic building blocks of modern economy].  Baltiyskiy region [The Baltic Region], 11(3),  61–91. DOI: 10.5922/2079–8555–2019–3-4. (In Russ.)

Smorodinskaya, N. V., Katukov, D. D., & Malygin, V. E. (2019). Shumpeterianskaya teoriya rosta v kontekste perekhoda ekonomicheskikh sistem k innovatsionnomu razvitiyu [Shumpeterian growth theory in the context of the innovation-led transition of Economies].  Journal of Institutional Studies [Journal of Institutional Studies], 11(2),  60–78. DOI: 10.17835/2076–6297.2019.11.2.060–078. (In Russ.)

Bochko, V. S. et al. (2017).  Sovershenstvovanie teoretiko-metodologicheskikh osnov formirova-niya innovatsionnoy i finansovoy strategiy razvitiya territorial’nykh sistem raznogo urovnya [Improving the theoretical and methodological foundations for the formation of innovative and financial strategies for the development of territorial systems at different levels].  Ekaterinburg, Russia: UrO RAN, 203. (In Russ.)

Suslina, A. L., & Leukhin, R. S. (2018). Rabotaet li nalogovoe stimulirovanie in-novatsiy? Otsenka effektivnosti v Rossii i v mire [Do Tax Incentives for Innovation Work? Evaluation of Effectiveness in Russia and in the World].  Finansovyy zhurnal [Financial journal], 5,  58–69. DOI: 10.31107/2075–1990–2018–5-58–69. (In Russ.)

Sukhovei, A. F. (2014). Innovatsionnaya infrastruktura kak drayver sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya: mirovoy i otechestvennyy opyt [Innovation infrastructure as a driver of socio-economic development: international and domestic experience].  Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika [Economic analysis: Theory and Practice], 13(45),  11–19. (In Russ.)

Suhovey, A. F. (2016). Osnovnye tendentsii sovremennogo razvitiya teorii in-novatsiy za rubezhom i v Rossii [Main trends of development theory of innovation abroad and in Russia].  Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Russian Journal of Economic Theory], 4,  27–37. (In Russ.)

Sukhovey, A. F., & Golova, I. M. (2020). Differentsiatsiya strategiy innovatsion-nogo razvitiya regionov kak uslovie povysheniya effektivnosti sotsial’no-ekonomicheskoy politiki v RF [Differentiation of Innovative Development Strategies of Regions for Improving the Effectiveness of Socio-Economic Policy in the Russian Federation].  Ekonomika regiona [Economy of Region], 16(4),  1302–1317. DOI: https://doi.org/doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-4-20 (In Russ.)

Sukhovey, A. F., & Golova, I. M. (2019).  Innovatsionnaya sostavlyayushchaya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [Innovative component of the socio-economic development of the region].  Ekaterinburg, Russia: Institut ekonomiki UrO RAN, 214. (In Russ.)

Sukhovey, A. F., & Golova, I. M. (2010).  Innovatsionnye vozmozhnosti samorazvitiya regiona [Innovative opportunities for self-development of the region].  Ekaterinburg, Russia: In-t ekonomiki UrO RAN, 192. (In Russ.)

Tatarkin, A. I. (2013). Innovatsionnye istochniki prostranstvennogo razvi-tiya Rossiyskoy Federatsii [Innovative sources of spatial development of the Russian Federation].  Innovatsii [Innovations], 3,  10–17. (In Russ.)

Tatarkin, A. I. (2016). Modernizatsionnoe obnovlenie rossiyskogo pro-stranstva na osnove innovatsionnykh initsiativ [Innovation-based modernization of the area of Russia].  Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 1,  6–33. (In Russ.)

Tatarkin, A. I., Sukharev, O. S., & Strizhakova, E. N. (2017). Opredelenie vekto-ra novoy promyshlennoy politiki na osnove neoshumpeterianskoy teorii [Determination of the vectorof new industrial policy on the basis of neo-Schumpeterian theory].  Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika [Perm University Herald. Economy], 12(1),  5–22. DOI:10.17072/1994–9960–2017–1-5–22. (In Russ.)

Tatarkin, A. I., & Sukhovey, A. F. (2002).  Klyuchi k mirovomu rynku: innovatsi-onnoe predprinimatel’stvo i ego vozmozhnosti [Keys to the Global Market: Innovative entrepreneurship and its opportunities].  Moscow, Russia: Ekonomika, 231. (In Russ.)

Tatarkin, A. I., & Sukhovey, A. F. (1994).  Tekhnopolisy — zony ekonomicheskogo rosta [Technopolis — zones of economic growth].  Ekaterinburg, Russia: UIF «Nauka», 120. (In Russ.)

Tatsuno, Sh. (1989).  Strategiya — tekhnopolisy [The technopolis strategy].  Moscow, Russia: Progress, 344. (In Russ.)

Twiss, B. (1989).  Upravlenie nauchno-tekhnicheskimi novovvedeniyami [Managing Technological Innovation].  Moscow, Russia: Ekonomika, 271. (In Russ.)

Lvov, D. S., Porshnev, A. G. et al. (2002).  Upravlenie sotsial’no-ekonomicheskim razvitiem Rossii: kontseptsii, tseli, mekhanizmy [Management of socio-economic development of RUSSIA: concepts, goals, mechanisms].  Moscow, Russia: Ekonomika, 701. (In Russ.)

Ursul, A. D., & Ursul, T. A. (2012). Budushchee global’nogo mira: obespechenie bezopasnosti cherez ustoychivoe razvitie [The future of global peace: ensuring security through sustainable development].  Natsional’naya bezopasnost’ / Nota bene [National Security / Nota Bene], 3,  23–36. (In Russ.)

Romanova, O. A. (Eds.) (2008).  Formirovanie institutsional’noy sredy nauchno-tekhnicheskogo raz-vitiya promyshlennogo kompleksa regiona [Formation of the institutional environment for the scientific and technical development of the industrial complex of the region].  Ekaterinburg, Russia: In-t ekonomiki UrO RAN, 263. (In Russ.)

Chernoutsan, E. M., & Trofimova, O. E. (2019). Klasterizatsiya kak mekhanizm inno-vatsionnogo razvitiya: osnovnye faktory uspekhov i neudach (opyt Shveytsa-rii, Frantsii i Rossii) [Clustering as mechanism of innovative development: main factors of successes and failures (experience of Switzerland, France and Russia)].  Menedzhment i biznes-administrirovanie [Management and business administration], 4,  142–167. DOI:10.33983/2075–1826–2019–4-142–167. (In Russ.)

Shevchenko, I. K., & Razvadovskaya, Yu. V. (2017). Garmonizatsiya mekhanizmov stra-tegicheskogo razvitiya natsional’noy innovatsionnoy sistemy [The harmonization of mechanisms for the strategic development of the national innovation system].  Terra economicus [Terra Economicus], 15(1),  103–129. DOI: 10.18522/2073–6606–2017–15–1-103–129. (In Russ.)

Shumpeter, Y. A. (2007).  Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, so-tsializm i demokratiya [Theory of economic development. Capitalism, socialism, and democracy].  Moscow, Russia: Eksmo, 861. (In Russ.)

Yakovets, Yu. V. (2011).  Global’nye ekonomicheskie transformatsii XXI veka [The global Economic transformations of the 21st century].  Moscow, Russia: Ekonomika, 382. (In Russ.)

Yakovets, Yu. V. (2018). Sem’ faktorov realizatsii strategii nauchno-tekhnologicheskogo proryva [The seven factors for the implementation of the strategy of scientific and technological breakthrough in Russia].  Strategicheskie prioritety [Strategic priorities], 3,  89–101. (In Russ.)

Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction.  Econometrica, 60(2),  323–351.

Aghion, P., & Howitt, P. (2005). Growth with quality-improving innovations: An integrated framework.  Handbook of Economic Growth. Volume 1, Chapter 2.  In P. Agion, S. N. Durlauf (Eds.). Amsterdam: North Holland, 67–110.

Baldwin, R. E. (2016).  The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization.  Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 344.

Barro, R. D., & Sala-i-Martin, X. (1997). Technological Diffusion, Convergence, and Growth.  Journal of Economic Growth, 2,  1–26. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1009746629269

Bell, D. (1973).  The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting.  New York: Basic books, Cop. xiii, 507.

Brandt, L., van Biesebroeck, J. & Zhang, Y. (2012). Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing.  Journal of Development Economics, 97(2),  339–351.

Camarihna-Matos, L. M., & Afsarmanesh, H. (2008). Concept of collaboration.  Encyclopedia of networked and virtual organizations.  In G. D. Putnik, M. M. Cruz-Cunha (Eds.). Hershey, PA, 311–315.

Carayannis, E.G., & Campbell, D.F. (2009). ‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem.  International Journal of Technology Management, 46(3–4),  201–234.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1989). Innovation and learning: the two faces of R&D.  Economic Journal, 99,  569–596.

Cooke, P., Uranga, M. G., & Etxebarria, G. (1997). Regional innovation systems: Institutional and organizational dimensions.  Research Policy, 26(4–5),  475–491.

Enright, M. J. (2000). The globalization of competition and the localization of competitive advantage: Policies toward regional clustering.  The Globalization of Multinational Enterprise Activity and Economic Development.  In: Hood N. Young S (Eds.). London: Macmillan, 303–331.

Freeman, C. (1987).  Technology, policy, and economic performance: lessons from Japan.  London, New York: Pinter Publishers, 156.

Freeman, C., & Louçã, F. (2001).  As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution.  Oxford: Oxford University Press, viii, 407.

Freeman, С. (2004). Technological infrastructure and international competitiveness.  Industrial and Corporate Change, 13(3),  541–569.

Herman, E. (2018). Innovation and Entrepreneurship for Competitiveness in the EU: an Empirical Analysis.  Proceedings of the 12th International Conference on Business Excellence, 12(1),  425–435.

Hidalgo, C. (2015).  Why information grows: The evolution of order, from atoms to economies.  New York, NY: Basic Books, xxi, 232.

Ketels, C. H., & Memedovic, O. (2008). From clusters to cluster-based economic development.  International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 1(3),  375–392. DOI:10.1504/IJTLID.2008.019979

Kirman, A. (2016). Complexity and Economic Policy: A Paradigm Shift or a Change in Perspective? A Review Essay on David Colander and Roland Kupers’s Complexity and the Art of Public Policy.  Journal of Economic Literature, 54(2),  534–572.

Kuznets, S. (1973). Modern economic growth: findings and reflections.  The American Economic Review, 63(3),  247–258.

Lundvall, B., Johnson, B., Andersen, E., & Dalum, B. (2002). National Systems of Production, Innovation and Competence Building.  Research Policy, 31(2),  213–231.DOI: https:doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00137-8

Lundvall, B.-A. (Eds.). (1992).  National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning.  London: Pinter Publishers, 342.

Meadows, D. H., Randers, J., & Meadows, D. L. (2004).  Limits to Growth: The 30-year Update.  Chelsea Green Pub., 338.

Mensch, G. (1979).  Stalemate in Technology: innovations overcome the depression.  Publisher Cambridge, Mass.: Ballinger Pub. Co., 241.

Mercier-Laurent, E. (2011).  Innovation Ecosystems.  New York: John Wiley&Sons Limited. 248.

Metcalfe, S. (2003). Equilibrium and Evolutionary Foundations of Competition and Technology Policy: New Perspectives on the Division of Labour and the Innovation Process.  Revista Brasileira de Inovação, 2(1),  P. 11–146. DOI: 10.20396/rbi.v2i1.8648870.

Nallari, R., & Griffith, B. (2013).  Clusters of Competitiveness.  Washington, DC: World Bank. Retrieved from: https:openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15788/798920PUB0Clus00Box377374B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Date of access: 15.03.2021).

Nelson, R. (Eds.). (1993).  National Innovation Systems. A Comparative Analysis.  NY: Oxford University Press, 541.

North, D. C. (1989). Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction.  World Development, 17(9),  1319–1332.

Perez, C. (2010). Technological revolutions and techno-economic paradigms.  Cambridge Journal of Economics, 34(1),  185–202. DOI: 10.1093/cje/bep051.

Perroux, F. (1970). Note on Concept of “Growth Poles”.  Regional Economics: Theory and Practice.  New York: The Free Press, 93–104.

Pigou, A. C. (1943). The Classical Stationary State.  Economic Journal, 53(212),  343–351.

Porter, M. E. (1990).  The Competitive Advantage of Nations.  New York: Free press, Cop. 875.

Rabelo, R., Bernus, P., & Romero, D. (2015). Innovation Ecosystems: A Collaborative Networks Perspective.  Risks and Resilience of Collaborative Networks. Vol.: AICT 463.  In L. M. Camarinha-Matos, F. Benaben, W. Picard (Eds.). Springer, 323–336 DOI:10.1007/978–3-319–24141–8_29.

Rescher, N. (1978).  Scientific progress: A philosophical essay on the economics of research in natural science.  Oxford, 296.

Robertson, R. (1992).  Globalization: Social Theory and Global Culture.  London: SAGE Publications, 224.

Rodrik, D. (2004).  Industrial policy for the twenty-first century.  Cambridge: Harvard University, 58.

Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change.  Journal of Political Economy, 98(5),  71–102.

Schumpeter, J. A. (1939).  Business cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process.  New York Toronto London: McGraw-Hill Book Company, 461.

Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function.  The Review of Economics and Statistics, 39(3),  312–320.

Toffler, A. (1980).  The third wave.  New York: Morrow, 544.

Toffler, A., & Toffler, H. (2006).  Revolutionary Wealth: How it will be created and how it will change our lives.  New York: Alfred A. Knopf Publishers, 512.

Tohidi, H., & Jabbari, M. (2012). Different stages of innovation process.  Procedia Technology, 1,  574–578. DOI: 10.1016/j.protcy.2012.02.125.

Wessner, C. W. (2005). Entrepreneurship and the Innovation Ecosystem Policy Lessons from the United States.  Local Heroes in the Global Village: Globalization and the New Entrepreneurship Policies.  In D. B. Audretsch, H. Grimm,
C. W. Wessner (Eds.). New York, NY: Springer, 67–89.

Wong, P. (1999). National Innovation Systems for Rapid Technological Catch-up: An Analytical Framework and a Comparative Analysts of Korea, Taiwan, and Singapore.  DRUID’s summer conference.  Rebild, Denmark, 32.