2021 (18) , №1

The Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences: Past and Present Research

For citation: 

Bersenev, V. L., Bochko, V. S., Vlasov, M. Vl., & Sukhikh, V. B. (2020). The Institute of Economics of the Ural  Branch of the Russian Academy of Sciences: Past and Present Research. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 18(1), 1-28, https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-1.1

Abstract:

The article describes the contribution made by the Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (RAS) (Ekaterinburg, Russia) to the development of economic theory. It is shown how the Institute’s history of research fits into the long-standing tradition of economic thought, which studied the role of people both as agents of economic activity and as its objects. The article traces back the development of economic thought from Antiquity, through the modern period and the heyday of political economy in the nineteenth century, to the contemporary stage. Throughout its history, economic research dealt with such problems as human behaviour within the system of economic relationships, social policies as a form of public support of the manufacturing sector, labour as a way of realizing people’s full potential, and so on. The history of the Institute of Economics of the Ural Branch of the RAS started in the 1970s. The research was conducted in a number of areas, in particular the development of social infrastructure, methods of evaluation of living and materialized labour, the evolution of ownership during economic reforms, institutional support of economic transformations and the role of human agents in economy in twenty-first century Russia. Moreover, as the study makes clear, on researchers’ own initiative, a number of other projects were realized, covering a wide range of topics, from political economy of socialism to cliometrics.

PDF full
Downloaded: 8

Vladimir L. Bersenev — Doctor of Historical Sciences, Professor, Leading Research Scientist, Center for Economic Theory, Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: colbers@bk.ru).
Vladimir St. Bochko — Doctor of Economics, Professor, Director of Department of Regional Competitiveness, Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: vbochko@mail.ru).
Maksim Vl. Vlasov — PhD in Economics, Associate Professor, Director of Center for Economic Theory, Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: mvlassov@mail.ru).
Vasiliy V. Sukhikh — PhD in Economics, Senior Research Fellow, Center for Economic Theory, Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: suhihvas@yandex.ru).

Afinskiy, K. (1935). Domostroy [The Domostroy].  Ksenofont Afinskiy. Sokraticheskie sochinenii: Vospominaniya o Sokrate. Zashchita Sokrata na sude. Pir. Domostroy [Xenophon’s Socratic Writings: Memoirs of Socrates. Defense of Socrates before the Jury].  Translated by Sobolevskiy S. I. Moscow; Leningrad: Izd-vo «ASADEMIA», 446. (In Russ.)

Aristotel’ (1983). Nikomakhova etika [Nicomachean Ethics].  Aristotel’. Sochineniya: v 4-kh t. [Aristotle. Essays: in 4 volumes], 4.  In A. Dovatur (Eds.). Moscow: Mysl’, 53–293. (In Russ.)

Barlova, Yu. Ye. (2010). «Nadzor i pribyl’»: obshchestvennoe prizrenie i sotsial’naya pomoshch’ v teoreticheskikh konstruktakh Ieremii Bentama [‘Surveillance and profit’: poor relief and social care in theoretical constructs by Jeremy Bentham].  Dialog so vremenem [Dialogue with time], 33,  166–186. (In Russ.)

Bentham, J. (1998).  Vvedenie v osnovaniya nravstvennosti i zakonodatel’stva [An Introduction to the Principles of Morals and Legislation].  Moscow: «Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya» (ROSSPEN), 416. (In Russ.)

Bersenev, V. L. (2012).  Institutsional’nye faktory realizatsii sovremen-noy ekonomicheskoy reformy v Rossii: preprint [Institutional factors of the implementation of modern economic reform in Russia:preprint].  Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 57. (In Russ.)

Bersenev, V. L. (2004). Konfutsiy i Shan Yan: v poiskakh ideal’nogo gosudarstva [Kon Fu Tzi And Shan Yan: in the Searches of Ideal State].  Diskurs-Pi: Nauchno-prakticheskiy al’manakh [Discourse-P: Scientific and practical almanac], 1(4),  15–19. (In Russ.)

Bersenev, V. L. (2005). Krizis i tsikl v ekonomicheskoy literature: ot pio-nerov analiza k problemam UrFO [Crisis and cycle in the economic literature: from the pioneers of analysis to the problems of the Ural Federal District].  Ural industrial’nyy. Bakunin-skie chteniya. Materialy VII Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii, ok-tyabr’ 2005, v 2-kh t. [Ural industrial. Bakunin readings. Proceedings of the VII All-Russian Scientific Conference, October 2005. In 2 Volumes], 2.  Ekaterinburg: OOO «Izdatel’stvo UMTs UPI», 3–10. (In Russ.)

Bersenev, V. L. (2005). Spornye kategorii v istorii ekonomicheskoy mys-li: perspektivy dlya Rossii [Controversial Categories in the History of Economic Thought: Prospects for Russia].  Problemy regional’noy ekonomiki [Problems of the regional economy], 1–2,  24–32. (In Russ.)

Bersenev, V. L., & Gorst, A. P. (2005). Genealogiya termina «politicheskaya eko-nomiya» [Genealogy of the term “political economy”].  Zhurnal ekonomicheskoj teorii [Russian Journal of Economic Theory], 4,  43–53. (In Russ.)

Bersenev, V. L., & Gorst, A. P. (2007). Opyt retroal’ternativnogo prognozi-rovaniya razvitiya sotsial’no-ekonomicheskikh sistem (na primere sel’-skogo khozyaystva Sverdlovskoy oblasti v 1990-e gody) [The experience of retroalternative prognosing of socio-economic systems development (on the example of agricultureal complex of sverdlovskaya area in 1990 years)].  Ekonomika regiona [Economy of region], 2,  33–43. (In Russ.)

Bersenev, V. L., Vazhenin, S. G., & Parfenov, S. A. (2011).  Osnovy retroal’-ternativnogo analiza sovremennoy ekonomicheskoy reformy v Rossii: preprint [The basics of counterfactual; analysis of current economic reforms in Russia: Preprint].  Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 68. (In Russ.)

Bersenev, V. L., & Sukhikh, V. V. (2004). Kliometrika kak somnenie: poisk novykh podkhodov k istorii tekhniki [Cliometrics as a doubt: the search for new approaches to the history of technology].  Ural industrial’nyy. Bakuninskie chteniya: Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii, 7 aprelya 2004 g.: v 2-kh t. [Ural industrial. Bakunin Readings: Proceedings of the All-Russian Scientific Conference, April 7, 2004: in 2 volumes], 2.  Ekaterinburg: Izd-vo AMB, 8–16. (In Russ.)

Bersenev, V. L., & Tatarkin, A. I. (2015). Stolypinskaya agrarnaya reforma na Urale v otsenkakh istorikov i ekonomistov [Stolypin agrarian reform in the Urals in the assessments of historians and economists].  Ekonomika Sibiri: pro-stranstvo vybora dlya dal’neyshego razvitiya: materialy i vystuple-niya [VI Stolypinskaya konferentsiya, Barnaul, 4–5 sentyabrya 2015 g.] [The economy of Siberia: a space of choice for further development: materials and speeches [VI Stolypin Conference, Barnaul, 4–5 September 2015]].  Barnaul: OOO «PAPIRUS», 21–26. (In Russ.)

Bersenev, V. L., Tatarkin, A. I., & Shelomentsev, A. G. (2005).  Sopernichestvo teoriy kak osnova genezisa politicheskoy ekonomii: preprint [Rivalry of theories as the basis of the Genesis of Political Economy: preprint.].  Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 81. (In Russ.)

Azriliyan, A. N. (Eds.) (1998).  Bol’shoy entsiklopedicheskiy slovar’ [Large encyclopedic dictionary],  3rd Edition, stereotype. Moscow: Institut novoy ekonomiki, 864. (In Russ.)

Bochko, V. S. (2006). «Domostroy» — ekonomicheskiy dokument epokhi zarozh-deniya pervonachal’nogo nakopleniya kapitala v Rossii [“Domostroy» — an economic document of the initial accumulation of the capital generation epoch in Russia”].  Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Journal of new Economy], 1(13),  110–123. (In Russ.)

Bochko, V. S. (2005). Russkie ekonomisty XIX — nachala KhKh vekov o znaniyakh i obrazovanii kak faktorakh ekonomicheskogo rosta [Russian economists of the XIX-early XX centuries on knowledge and education as factors of economic growth].  Zhurnal ekonomicheskoj teorii [Russian Journal of Economic Theory], 1,  97–103. (In Russ.)

Bochko, V. S. (2010).  Integrativnoe strategicheskoe razvitie territoriy (teoriya i metodologiya) [Integrative strategic development of territories (theory and methodology)].  Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 316. (In Russ.)

Bochko, V. S., Tatarkin, A. I., & Bersenev, V. L. (2015). Sud’ba politicheskoy ekonomii v usloviyakh sovremennykh istoricheskikh vyzovov: prodolzhe-nie krizisa ili nachalo vozrozhdeniya? [The fate of political economy in today’s historic challenges: the continuation of the crisis or the beginning of a renaissance?].  Zhurnal ekonomicheskoj teorii [Russian Journal of Economic Theory], 3,  28–41. (In Russ.)

Buzgalin, A. V., Kolganov, A. I., & Moskovskiy, A. I. (2012). Marksizm i institutsionalizm: sravnitel’noe issledovanie [Marxism and Institutionalism: Comparative Analysis].  Vestnik MGU. Seriya 6. Ekonomika [The Moscow University Economics Bulletin], 5,  3–18. (In Russ.)

Vazhenin, G. F., Vazhenin, S. G., & Neustroev, V. F. (1976).  Gorod i derevnya. Novyy etap sblizheniya [City and village. A new stage of rapprochement].  Sverdlovsk: Sredne-Ural’skoe kn. izd-vo, 136. (In Russ.)

Vazhenin, S. G. (1980). Ob’’ektivnye predposylki i zakonomernosti usko-reniya razvitiya sotsial’noy infrastruktury [Objective prerequisites and regularities of accelerating the development of social infrastructure].  Sotsial’naya infrastruktura v narodnokhozyaystvennom komplekse regiona: preprint [Social infrastructure in the national economic complex of the region: preprint].  Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 3–16. (In Russ.)

Vazhenin, S. G. (1984).  Sotsial’naya infrastruktura narodnokhozyaystvenno-go kompleksa (politekonomicheskiy aspekt regional’nogo razvitiya) [Social infrastructure of the national economic complex (the political and economic aspect of regional development)].  Moscow: Nauka, 171. (In Russ.)

Vazhenin, S. G., & Sukhikh, V. V. (2006). Doverie v rossiyskoy torgovo-promyshlennoy srede XIX — XX vekov [Trust in the Russian commercial and industrial environment of the XIX-early XX centuries].  EKO [ECO], 6,  168–182. (In Russ.)

Vazhenin, S. G., & Sukhikh, V. V. (2010). Doverie v torgovykh traditsiyakh islamskikh stran [Trust in the trade traditions of Islamic countries].  EKO [ECO], 7,  136–147. (In Russ.)

Vazhenina, I. S., & Vazhenin, S. G. (1983). Sovershenstvovanie veshchestvennogo i lichnogo faktorov funktsionirovaniya sotsial’noy infrastruktury (na primere proizvodstva bytovykh uslug) [Improving the material and personal factors of the functioning of social infrastructure (on the example of the production of household services)].  Organizatsiya i funktsio-nirovanie infrastruktury regiona i ego otdel’nykh podsistem: sb. Statey [Organization and functioning of the region’s infrastructure and its separate subsystems: collected papers].  Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 67–79. (In Russ.)

Veblen, T. (1984).  Teoriya prazdnogo klassa [The theory of the leisure class].  Moscow: Progress, 367. (In Russ.)

Vico, G. (1994).  Osnovaniya novoy nauki ob obshchey prirode natsiy [Foundations of a New Science on the Common Nature of Nations].  M.-K.: REFL-book, ISA, 628. (In Russ.)

 Genezis otnosheniy sobstvennosti: tezisy resp. nauch.-prakt. konferentsii [Genesis of property relations: theses of the Rep. scientific and practical conference].  (1991). Sverdlovsk: IE UrO AN SSSR, 291. (In Russ.)

Demenev, A. I. (1983). Infrastruktura regiona i ee sotsial’no-ekonomiche-skie funktsii [The infrastructure of the region and its socio-economic functions].  Organizatsiya i funktsionirovanie infrastruktury regiona i ego otdel’nykh podsistem: sb. Statey [Organization and functioning of the region’s infrastructure and its separate subsystems: collected papers].  Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 3–6. (In Russ.)

Platonov, O. A. (Eds.) (2014).  Domostroy. Poucheniya i nastavleniya vsyakomu khristianinu sost.¸ vstupit. st. i komment. V.V. Kolesova [Domostroy. Teachings and instructions to every Christian. Introductory article and comments of Kolesov V. V.].  M.: Institut russkoy tsivilizatsii, Rodnaya strana, 448. (In Russ.)

Tatarkin, A. I. (Eds.) (2002).  Istoriya Instituta ekonomiki Ural’skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk [History of the Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences].  Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 632. (In Russ.)

Sergeev, M. A. (Eds.). (1988).  Istoriya narodnogo khozyaystva Urala: v 2 ch. [History of the national economy of the Urals: in 2 parts].  Sverdlovsk: Izd-vo Ural. un-ta, 1st part, 256. (In Russ.)

Sergeev, M. A. (Eds.). (1990).  Istoriya narodnogo khozyaystva Urala: v 2 ch. [History of the national economy of the Urals: in 2 parts].  Sverdlovsk: Izd-vo Ural. un-ta, 2nd part, 256. (In Russ.)

Likin, A. M. (1983). Gorodskaya sreda i puti ee sovershenstvovaniya v si-steme sotsial’noy infrastruktury goroda [Urban environment and ways of its improvement in the system of social infrastructure of the city].  Organizatsiya i funktsio-nirovanie infrastruktury regiona i ego otdel’nykh podsistem: sb. Statey [Organization and functioning of the infrastructure of the region and its individual subsystems: collected papers].  Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 112–125. (In Russ.)

List, F. (2005).  Natsional’naya sistema politicheskoy ekonomii: [per. s nem.] / Fridrikh List. Po povodu natsionalizma. Natsional’naya ekonomiya i Fridrikh List / S. Yu. Vitte. Tolkovyy tarif, ili Issledovanie o razvitii promysh-lennosti Rossii v svyazi s ee obshchim tamozhennym tarifom 1891 g./ D. I. Mendeleev [The National system of political economy: [translated from German] / Friedrich List. On the subject of nationalism. National Economy and Friedrich List / S. Yu. Vitte. Explanatory tariff, or a study on the development of the Russian industry in connection with its general customs tariff of 1891 / D. I. Mendeleev].  Moscow: Evropa, 23–256. (In Russ.)

Lyubimov, S. A., & Denisova, Z. A. (1983). Voprosy razvitiya sotsial’no-bytovoy infrastruktury v khozyaystvennom komplekse goroda [Questions of the development of social and household infrastructure in the economic complex of the city].  Organizatsiya i funktsionirovanie infrastruktury regiona i ego otdel’-nykh podsistem: sb. statey [Organization and functioning of the infrastructure of the region and its individual subsystems: collection of articles].  Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 107–111. (In Russ.)

Makarow, V. L. (2003). Ischislenie institutov [Calculus of institutions].  Ekonomika i matematicheskie metody [Economic and Mathematical Methods], 39(2),  14–37. (In Russ.)

Marks, K. (1962). P. V. Annenkovu, 28 dekabrya 1846 g. [Letter to Annenkov].  Marks K., Engel’s F. Soch. [Marx, K., Engels, F. Collected works], 2nd edition, 27,  401–412. (In Russ.)

Marshall, A. (1993).  Printsipy ekonomicheskoy naukiv [Principles of Economics],  Vol. 1. Moscow: Izd. gruppa «Progress», 408. (In Russ.)

Marshall, A. (1993).  Printsipy ekonomicheskoy nauki [Principles of Economics],  Vol. 3. Moscow: Izd. gruppa «Progress», 343. (In Russ.)

Mill, J. S. (2007).  Osnovy politicheskoy ekonomii s nekotorymi pri-lozheniyami k sotsial’noy filosofii [Principles of Political Economy with some of their applications to social philosophy].  Moscow: Eksmo, 1040. (In Russ.)

Morozov, G. B. (1980). Ob otsenke ekonomicheskoy effektivnosti zatrat na razvitie sotsial’noy infrastruktury [On the assessment of the economic efficiency of costs for the development of social infrastructure].  Sotsial’naya infrastruktura v narodnokhozyaystvennom komplekse regiona: preprint [Social infrastructure in the national economic complex of the region: preprint].  Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 55–65. (In Russ.)

North, D. (1997).  Instituty, institutsional’nye izmeneniya i funktsioni-rovanie ekonomiki [Institutions, institutional change and economic performance].  Moscow: Fond ekonomicheskoy mysli «Nachala», 180. (In Russ.)

Eucken, V. (1996).  Osnovy natsional’noy ekonomii [The foundations of Economics].  Moscow: Ekonomika, 351. (In Russ.)

Eucken, V. (1995).  Osnovnye printsipy ekonomicheskoy politiki [Basic principles of economic policy].  Moscow: Progress, 496. (In Russ.)

Perevalov, Yu. V., Basargin, V. F. et al. (1998).  Privatizatsiya i effektivnost’ deyatel’nosti otrasley i predpriyatiy: situatsiya v promyshlennosti Sverdlovskoy oblasti [Privatization and efficiency of industries and enterprises: the situation in the industry of the Sverdlovsk region].  Ekaterinburg: UrO RAN,190. (In Russ.)

Plato (1971). Gosudarstvo [The state].  Platon. Sochineniya v trekh tomakh [Plato. Essays in three volumes], 3(1).  Moscow: Mysl’, 232. (In Russ.)

Borisov, E. F. et al. (Eds.) (1972).  Politekonomicheskiy slovar’ [Political and economic dictionary],  2nd Edition. Moscow: Politizdat, 304. (In Russ.)

Popov, E. V. (2020).  Ekonotronika: monografiya [Econotronics: monograph].  Tyumen’: Izd-vo Tyumen-skogo gosuniversiteta, 384. (In Russ.)

Popov, E. V. (2005). Miniekonomicheskie instituty [Minieconomic Institutions].  Voprosy ekonomiki [Voprosy Ekonomiki], 12,  96–108. (In Russ.)

Popov, E. V., & Veretennikova, A. Yu. (2020).  Dolevaya ekonomika: monografiya [Sharing Economy: monograph].  Moscow: Izd-vo «Yurayt», 405. (In Russ.)

Popov, E. V., & Vlasov, M. V. (2009).  Instituty miniekonomiki znaniy [Institutes of Mini-economics of Knowledge].  Moscow: Academia, 288. (In Russ.)

Popov, E. V., & Semyachkov, K. A. (2020).  Umnye goroda: monografiya [Smart cities: monograph].  Moscow: Izd-vo «Yurayt», 346. (In Russ.)

Popov, E. V., & Sergeev, A. M. (2010). Sovremennyy rossiyskiy institutsiona-lizm: k prodolzheniyu diskussii [The Modern Russian Institutionalism: Further Discussion].  Voprosy ekonomiki [Voprosy Ekonomiki], 2,  103–116. (In Russ.)

Popov, E. V., & Simonova, V. L. (2005). Endogennyy opportunizm v teorii «printsipala — agenta» [Endogenous Opportunism in the Principal-Agent Theory].  Voprosy ekonomiki [Voprosy Ekonomiki], 3,  118–130. (In Russ.)

Pososhkov, I. T. (2003).  Kniga o skudosti i bogatstve [A book about poverty and wealth].  Moscow: Nauka, 253. (In Russ.)

Fedotovskikh, M. A. (Eds.) (1995).  Predprinimatel’stvo na Urale: istoriya i sovremennost’ [Entrepreneurship in the Urals: history and modernity].  In-t ekonomiki UrO RAN. Ekaterinburg: Sred.-Ural. kn. izd-vo, 256. (In Russ.)

Chubais, A. B. (Eds.) (1999).  Privatizatsiya po-rossiyski [Privatization in the Russian way].  Moscow: Vagri-us, 366. (In Russ.)

Prigozhin, I., & Stengers, I. (1986).  Poryadok iz khaosa: Novyy dialog che-loveka s prirodoy [Order from Chaos: A new dialogue between man and nature].  Moscow: Progress, 432. (In Russ.)

Tatarkin, A. I., Peshkov, G. F., Pykhova, I. A. et al. (1994).  Regional’nye posledstviya makroekonomicheskikh reform [Regional implications of macroeconomic reforms].  Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 108. (In Russ.)

Tatarkin, A. I., Peshkov, G. F., Pykhova, I. A. et al. (1996).  Regional’nye posledstviya sotsial’no-ekonomicheskikh reform [Regional implications of socio-economic reforms].  Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 213. (In Russ.)

Rumyantsev, O. G., & Dodonov, V. N. (1996).  Yuridicheskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Legal encyclopedia].  Moscow: INFRA-M, 384. (In Russ.)

Sergeev, M. A. (1981).  Deystvie ekonomicheskikh zakonov i deystviya lyudey: preprint [The action of economic laws and the actions of people: a preprint].  Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 48. (In Russ.)

Sergeev, M. A. (1987).  Sotsialisticheskie proizvodstvennye otnosheniya i puti ikh sovershenstvovaniya [Socialist production relations and ways to improve them].  Moscow: Nauka, 160. (In Russ.)

Sergeev, M. A., Pykhova, I. A., & Demenev, A. I. (1985).  Regional’naya ekonomika i zakonomernosti ee razvitiya [Regional economy and patterns of its development].  Moscow: Nauka, 159. (In Russ.)

Sergeev, M. A., Pykhova, I. A., & Chichkanov, V. P. (1983).  Sotsial’no-ekonomicheskie problemy povysheniya effektivnosti obshchestvennogo truda: Voprosy teorii i metodologii. Narodnokhozyaystvennyy i re-gional’nyy aspekty [Socio-economic problems of improving the efficiency of public labor: Questions of theory and methodology. National economic and regional aspects].  Moscow: Nauka,148. (In Russ.)

Silin, A. N. (1990). Dialektika uskoreniya i khozyaystvennyy mekhanizm [Dialectics of acceleration and economic mechanism].  Sotsial’no-ekonomicheskie rychagi intensifikatsii proizvodstva (politekonomicheskiy aspekt): sb. nauch. [Socio-economic levers of production intensification (political economic aspect)].  Sverdlovsk: UrO AN SSSR, 3–14. (In Russ.)

Silin, A. N. (1990).  Zhivoy i oveshchestvlennyy trud v mekhanizme ekonomi-cheskikh protsessov [Living and materialized labor in the mechanism of economic processes].  Moscow: Nauka, 104. (In Russ.)

Silin, A. N. (2000).  Sobstvennost’, rynok i kachestvo ekonomicheskogo ro-sta [Property, the market and the quality of economic growth].  Ekaterinburg: UrO RAN, 161. (In Russ.)

Silin, A. N., & Borisov D. S. (1990). Dvizhenie zhivogo i oveshchestvlennogo truda v otrazhenii zakonomernostey razvitiya obshchestvennogo proiz-vodstva [The movement of living and materialized labor in the reflection of the laws of the development of social production].  Sotsial’no-ekonomicheskie rychagi intensifikatsii proiz-vodstva (politekonomicheskiy aspekt): sb. nauch. tr. [Socio-economic levers of production intensification (political and economic aspect): collection of scientific papers].  Sverdlovsk: UrO AN SSSR, 28–40. (In Russ.)

Sloudkovskaya, M. A. (2016). Politicheskaya ekonomiya Antuana de Monkret’e-na (k 400-letiyu vypuska «Traktata po politicheskoy ekonomii») [The political economy of Antoine De Montchretien (Toward the 400th Anniversary of “Traicté de l’économie politique”)].  Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika [Moscow University Economics Bulletin], 2,  109–120. (In Russ.)

Smith, A. (2007).  Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations].  Moscow: Eksmo, 960. (In Russ.)

Smith, A. (1997).  Teoriya nravstvennykh chuvstv [The theory of moral sentiments].  Opening chapter of Meerovskiy B. V.; commented by Gryaznov A. F. Moscow: Respublika, 351. (In Russ.)

Sukhikh, V. V., Vazhenin, S. G., & Tatarkin, A. I. (2005).  Doverie v ekonomike: istoriya zarozhdeniya, popytki vozrozhdeniya [Trust in the economy: the history of its origin, attempts at revival].  Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 84. (In Russ.)

Tatarkin, A. I., & Popov, E. V. (2003). Osnovnye voprosy sovremennoy eko-nomicheskoy teorii [Basic Issues of Contemporary Economic Theory (Proceedings of the All-Russia Symposium, September 2003)].  Voprosy ekonomiki [Voprosy ekonomiki], 12,  145–149. (In Russ.)

Tatarkin, A. I., & Trutnev, I. A. (2002).  Rossiyskoe mogushchestvo prirastalo ural’skim metallom… (K 300-letiyu otechestvennoy metallurgii) [Russian power grew with the Ural metal… (To the 300th anniversary of the Russian metallurgy)].  Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 203. (In Russ.)

Haken, G. (1985).  Sinergetika: Ierarkhii neustoychivosti v samoorganizu-yushchikhsya sistemakh i ustroystvakh [Instability Hierarchies of Self-Organizing Systems and Devices].  Translated by Yu. A. Danilov; in Yu. L. Klimontovich (Eds.). Moscow: Mir, 423. (In Russ.)

Shmoller, G. (1897).  Nauka o narodnom khozyaystve, ee predmet i metod [The science of the national economy, its subject and method].  Moscow: Izdanie M. i S. Sabashnikovykh, 112. (In Russ.)

Shtorkh, A. K. (2008).  Kurs politicheskoy ekonomii, ili Izlozhenie nachal, obuslovlivayushchikh narodnoe blagodenstvie [The course of political economy, or The Presentation of the principles that determine the people’s welfare].  Moscow: Izdatel’skiy dom «Ekonomicheskaya gazeta», 1120. (In Russ.)

Shumpeter, J. (2001).  Istoriya ekonomicheskogo analiza: v 3-kh t. [History of economic analysis. In three volumes].  In V. S. Avtonomov (Eds.). Vol. 1. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 494. (In Russ.)

Tatarkin, A. I. (Eds.) (1994).  Ekonomicheskaya reforma v regione: problema sochetaniya fed-ral’nogo i territorial’nogo [Economic reform in the region: the problem of combining federal and Territorial legislation].  Ekaterinburg: Nauka. Ural. otd-nie, 280. (In Russ.)

Abalkin, L. I. (Eds.) (1999).  Ekonomicheskaya entsiklopediya [Economic Encyclopedia].  Moscow: OAO «Izdatel’stvo «Ekonomika», 1055. (In Russ.)

Erhard, L. (1991).  Blagosostoyanie dlya vsekh [Well-being for all].  Moscow: Nachala-Press, 332. (In Russ.)

 Yuridicheskiy spravochnik dlya naseleniya (1973). [Legal reference book for the population].  Moscow: Yuridicheskaya literatura, 520. (In Russ.)

Yanzhul, I. I. (1890). Bismark i gosudarstvennyy sotsializm [Bismarck and state socialism].  Vestnik Evropy [Bulleting of Europe], 8,  728–729. (In Russ.)

Commons, J. (1931). Institutional Economics.  American Economic Review, 21(4),  648–657.

Commons, J. R. (2009). Marx Today: Capitalism and Socialism [1925].  Journal of Institutional Economics, 5(1),  117–136.

Hodgson, G. M. (2006). What Are Institutions?  Journal of Economic Issues, XL (1),  1–26.

Keynes, J. N. (1999).  The Scope and Method of Political Economy.  Kitchener: Batoche Books, 231.

Klein, P. G. (1999). New Institutional Economics. In:  Encyclopedia of Law and Economics.  Retrieved from: https://reference.findlaw.com/lawandeconomics/0530-new-institutional-economics.pdf (Date of access: 13.01.2021).

Nelson, R., & Winter, S. (1982).  An Evolutionary Theory of Economic Change.  Cambridge: Harvard University Press, 452.

North, D. (1989). Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction.  World Development, 17(9),  1319–1332.

North, D. C. (1986). The new Institutional Economics and Development.  Journal Institutional and Theoretical Economics, 142,  230–237.

Poirot, C., & Pavel, S. R. (2008). The State, Public Policy and Heterodox Economics: An Introduction.  For Social Economics, 37(1),  1–12.

Robbins, L. (1935).  An essay on the Nature and Significance of Economic Science.  2nd Edition. L.: Macmillan,160.

Sidgwick, H. (1885).  Scope and Method of economic Science.  L.: MacMillan and Co, 57.

St. Thomas, Aquinas. (2003). Summa Theologica.  The History of Economic Thought: A Reader.  In Steven G. Medema and Warren J. Samuels (Eds.). L.; N.Y.: Routledge, 18–29.

Tool, M. R. (1994). Institutional Adjustment and instrumental Value.  Review of institutional political Economy, 1(3),  405–443.

Vaitheswaran, R. (1978).  Economic Ethics of Henry Sidgwick.  Ames (Iowa): Iowa State University, 231.

Veblen, T. (1919).  The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays.  N.Y.: Huebsch, 517.

Wagner, A. (1892).  Lehr- und Handbuch der politischen Oekonomie/ Erste Hauptabteilung: Grundlegung der politischen Oekonomie. Dritte Auflage.  Leipzig: C. F. Winter’sche Verlagshandlung, 930.

Wallis, J., & North, D. (1986). Measuring the transaction sector in the American economy, 1870–1970.  Long-Term Factors in American Economic Growth.  In Stanley L. Engerman, Robert E. Gallman (Eds.). Chicago: University of Chicago Press, 95–148.