2021 (18) , №1

Principles of Competitive Immunity Management of Industrial Enterprises

For citation: 

Blinkov, I. O. (2021). Principles of Competitive Immunity Management of Industrial Enterprises. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 18(1), 141-146, https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-1.10

Abstract:

In modern business conditions, partnership is becoming a new vector for addressing knowledge-intensive production tasks in Russian industrial enterprises. Partnerships enables enterprises to adjust to changes in the external environment more effectively. The article aims at describing the methodological approach that would allow to formulate the principles of competitive immunity management of an industrial enterprise. Such principles should be based on establishing partnerships with other enterprises and on expanding the possibilities to increase the enterprise’s adaptability by combining its resources with those of partner enterprises. It is proposed to address this task by creating a coordination board comprising representatives of partner enterprises to manage interactions between the companies. Thus, the proposed mechanism for managing an industrial enterprise’s competitive immunity ensures partnership development and enhances this enterprise’s adaptability and overall performance.

PDF full
Downloaded: 42

Igor O. Blinkov — Candidate, Institute of Economics of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: igor_blinkov@mail.ru).

Balashova, R. I., & Komarnickaya, E. V. (2016). Konkurentosposobnost’ predpriyatiya kak ekonomicheskaya kategoriya [The competitiveness of the enterprise as an economic category].  Ekonomicheskie issledovaniya i razrabotki [Economic development research journal], 3,  75–86. (In Russ.)

Blinkov, I. O. (2016). Strategiya formirovaniya konkurentnogo immuniteta promyshlennykh predpriyatiy v regione [Strategy for the formation of competitive immunity of industrial enterprises in the region]. Sbornik nauchnykh statey XIV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh “Razvitie territorial'nykh sotsial’no-ekonomicheskikh sistem: voprosy teorii i praktiki” [Collection of scientific articles of the XIV International scientific-practical conference of young scientists “Development of territorial socio-economic systems: theory and practice”]. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 168-171. (In Russ.)

Blinkov, I. O., Blinkov, O. G., & Serikov, D. Yu. (2019). Otsenka rezul’tativnosti vnedreniya innovatsiy kak faktora konkurentnogo immuniteta promyshlennogo predpriyatiya [Evaluation of innovations implementation effectiveness as a factor of competitive immunity of an industrial enterprise].  Oborudovanie i tekhnologii dlya neftegazovogo kompleksa [Equipment and technologies for oil and gas complex], 4(112),  48–51. (In Russ.)

Blinkov, I. O., & Krylatkov, P. P. (2016). Formirovanie konkurentnogo immuniteta promyshlennykh predpriyatiy v usloviyakh novoy industrializatsii [Formation of Competitive Immunity of Industrial Enterprises Under the New Industrialization].  Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Journal of new economy], 2(64),  68–77. (In Russ.)

Vazhenin, S. G., & Vazhenina, I. S. (2011). Gorizonty territorial’noy konkurentsii v sovremennom ekonomicheskom prostranstve [Competition in the modern skyline of territorial economic area].  Obshchestvo i ekonomika [Society and Economy], 3,  67–85. (In Russ.)

Vazhenin, S. G., & Vazhenina, I. S. (2009). Fenomen konkurentnogo immuniteta territorii [Essence of competitive immunity of territory].  Obshchestvo i ekonomika [Society and Economy], 11–12,  139–156. (In Russ.)

Vazhenin, S. G., & Vazhenina, I. S. (2012). Kontseptual’nye osnovy konkurentnogo sosushchestvovaniya territoriy [Conceptual foundations of competitive coexistence of territories].  Zhurnal ekonomicheskoj teorii [Russian Journal of Economic Theory], 3,  96–105. (In Russ.)

Zaretskiy, A. D. (2012). Regional’naya politika po formirovaniyu konkurentnogo immuniteta monoterritoriy [Regional policy on the formation of competitive mono-territories immunity].  Regional’naya ekonomika [Regional Economics], 4.  Retrieved from: http://uecs.ru/uecs40-402012/item/1331-2012-05-05-08-25-57 (In Russ.)

Ivanova, T. V. (2009). Podkhody k otsenke konkurentosposobnosti promyshlennykh predpriyatiy pri formirovanii integrirovannoy biznes-gruppy [Enterprise competitiveness and forming integrated business-group].  Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Ekonomika» [Herald of Omsk University. Series Economics], 4,  107–113. (In Russ.)

Kopantsev, D. V., & Vazhenin, S. G. (2011). Uyazvimost’ i zhiznestoykost’ kompaniy v sovremennom ekonomicheskom prostranstve [The vulnerability and resilience of the company in modern economic space].  Ekonomika regiona [Economy of region], 3,  224–228. (In Russ.)

O’Shaughnessy, J. (2001).  Konkurentnyy marketing. Strategicheskiy podkhod [Competitive marketing: a strategic approach].  SPb: Piter, 24–29. (In Russ.)

Polevaya, E. V. (2018). Povyshenie konkurentosposobnosti predpriyatiya [Increasing the competitiveness of the enterprise].  Innovatsionnaya ekonomika: materialy V Mezhdunar. nauch. konf. (g. Kazan’, may 2018 g.). [Innovative economy: materials of the V International. (Kazan, may, 2018].  Kazan: Molodoy uchenyy, 7–13. (In Russ.)

Radaev, V. V. (2003).  Sotsiologiya rynkov. K formirovaniyu novogo napravleniya [Sociology of markets. Towards the formation of a new direction].  Moscow: GU VShE, 328. (In Russ.)

Startsev, P. V. (2014). Analiz podkhodov k sushchnosti ponyatiy «konkurentosposobnost’ predpriyatiya» i «konkurentnoe preimushchestvo» [Analysis of approaches to the essence of “competitive capacity of an enterprise” and “competitive advantage” concepts].  Rossiyskoe predprinimatel’stvo [Russian journal of entrepreneurship], 16(262),  4–15. (In Russ.)

Tatarkin, A. I. (2013). Konkurentnoe pozitsionirovanie regionov i territoriy v prostranstvennom razvitii Rossii [Competitive regional and territories positioning in the spatial development of the Russian Federation].  Vestnik OGU [Vestnik Orenburg State University], 8(157),  148–158. (In Russ.)

Welborn, R., & Kasten, V. (2004).  Delovye partnerstva, kak preuspet’ v sovmestnom biznese [Business partnerships. How to succeed in contemporary business].  Translated. Moscow: OOO «Vershina», 336. (In Russ.)

Meskon, M. H., Albert, М., & Hedouri, F. (1992).  Basic of management.  Moscow: Delo.

Gerasimov, А. Е. (2001). Problems of Innovative Activity Efficiency Improvement.  [Innovatsii], 12(9),  58–61.