2021 (18), №4

Knowledge-Intensive Economy of the North-Western Regions of Russia

DOI:

https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-4.8

For citation: 

Rumyantsev, A. A. (2021). Knowledge-Intensive Economy of the North-Western Regions of Russia. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 18(4), 584-595. https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-4.8

Abstract:

At the initial stage of innovation management at the regional level, it is necessary to identify the general level of innovation in the economy, which can be done by looking at such indicator as knowledge intensity. The purpose of the study is to evaluate knowledge intensity of the north-western Russian regions. We focused primarily on the regions whose economies are dominated by extractive industries and also considered the question as to how their innovation potential can be enhanced in the future. From the methodological perspective, we place the main emphasis on the costs, more specifically, we calculate the ratio of R&D costs to gross regional product. For our calculations, we used state statistics. As a result, we found that the economies of the north-western Russian regions are generally characterized by low knowledge intensity. The situation can be improved by encouraging businesses and universities to collaborate to foster innovation and through targeted state programs aimed at stimulating the process of innovation. Our findings can be of interest to regional policy-makers. Further research can take the proposed methodology further and include not only cost-related but also performance-related indicators into the evaluation of knowledge intensity.

PDF full
Downloaded: 23

Alexey A. Rumyantsev — Dr. Sci. (Econ.), Professor, Chief Researcher, Institute for Regional Economic Studies Russian Academy of Science; https://orcid.org/0000–0002–1882–1195 (38, Serpukhovskaya St., Saint Petersburg, 190013, Russian Federation; e-mail: aarum1@yandex.ru).

Alzhanova, F. G. (2017). Kontseptsiya naukoemkoi ekonomiki: osnovnyepodhodyinapravleniaformirovaniya v Kazakhstane [The concept of knowledge-based economy: the main approaches and directions of formation in Kazakhstan].  Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya v sovremennom mire [Fundamental and applied research in the modern world], 18–2,  7–14. (In Russ.)

Baganov, V. A. & Denisova, K. V. (2011). Ob odnom sposobe kompleksnoy otsenki urovnya naukoemkoy produktsii [A method comprehensive assessment of the level of high technology products].  Vestnik NGU. Seriya: sotsial’no-ekonomicheskie nauki [NSU Vestnik. Series: socio-economic sciences], 11(2),  53–61. (In Russ.)

Barinova, N. V. (2020). Problemy kommertsializatsii innovatsiy v Rossii i puti ikh preodoleniya na sovremennom etape razvitiya ekonomiki [Innovation commercialization in Russia and ways of overcoming it at the current stage of economy development].  Vestnik REU im. G.V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 17(2),  32–41. (In Russ.)

Bell, D. (2004).  Gryadushchee postindustrial’noe obshchestvo. Opyt sotsial’nogo prognozirovaniya [The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting].  Moscow, Russia: Akademia, 944. (In Russ.)

Bodrunov, S. D. (2016).  Gryadushchee. Novoe industrial’noe obshchestvo: perezagruzka [Future. New industrial society: reloaded].  St Petersburg, Russia: INIR im. S. Yu. Vitte (Saint Petersburg, Vitte Institution of New Industrial Development], 328. (In Russ.)

Kaplunov, I. A., Kozhitov, L. V. et al. (2020). Osobennosti deyatel’nosti inzhiniringovogo tsentra (malogo innovatsionnogo predpriyatiya) Tverskogo gosudarstvennogo universiteta [Features of the activity of an engineering center (small innovative enterprise) Tver State University].  Innovatsii [Innovations], 9(263),  16–21. (In Russ.)

Kondratyev, N. D. (1989).  Problemy ekonomicheskoy dinamiki [Economy dymanics problems].  Moscow, Russia: Ekonomika, 523. (In Russ.)

Kondrat’eva, M. N. & Rogova, T. N. (2017). O neobkhodimosti innovatsionnogo razvitiya regiona v postkrizisnykh usloviyakh [On the necessity for the region’s innovative development in post-crisis environment].  Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economics: theory and practice], 15(7),  1212–1222. (In Russ.)

Korchagova, L. A. & Korchagov, S. A. (2018). Vliyanie naukoemkosti i innovatsiy na razvitie ekonomiki Rossii [Impact of science-intensity and innovations on the development of Russian economy].  Vestnik RGGU. Seriya “Ekonomika. Upravlenie. Pravo” [RSUH/RGGU Bulletin. Series Economics. Management. Law], 3,  64–76. DOI: 10.28995/2073–6304–2018–3-64–76. (In Russ.)

Marx, K. (1951).  Kapital [Capital].  Vol. 1. Book 1. Moscow, Russia: Political Literature Publishing House, 794. (In Russ.)

Martynov, O. Yu. (2011). Naukoemkoe izdelie i ego osobennosti [High-tech product and its features].  Naukoemkie tekhnologii [Science intensive technologies], 12(11),  107–109. (In Russ.)

Machlup, F. (1966).  Proizvodstvo i rasprostranenie znaniy v SShA [The Production and distribution of knowledge in the United States],  Moscow, Russia: Progress, 462. (In Russ.)

Narimanova, G. N. & Artsemovich, N. N. (2020). Predprinimatel’skiy universitet «TUSUR»: peredovoy opyt integratsii nauki i biznesa [Entrepreneurial University “TUSUR”: advanced experience of integrating science and business].  Innovatsii [Innovations],11(265),  15–19. (In Russ.)

Popov, E. V., Vlasov, M. V. & Kochetkov, D. M. (2016). Vliyanie ekonomiki znaniy na ekonomicheskoe razvitie rossiyskikh regionov: metodika izmereniya i prakticheskoe primenenie [The impact of the knowledge economy on the economic development of Russian regions: measurement and highlights for practice].  Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika [Perm University Herald. Economy], 4(31),  106–116. DOI 10.17072/1994–9960–2016–4-106–116. (In Russ.)

Rumyantsev, A. A. (2021). Investitsii v innovatsii i v osnovnoy kapital vo vremennom aspekte v regionakh Severo-Zapada Rossii [Investments in innovation and fixed capital in the regions of Northwest Russia in terms of time].  Problemy prognozirovaniya [Studies on Russian Economic Development], 32(1),  98–102. DOI: 10.1134/S1075700721010123. (In Russ.)

Rumyantsev, A. A. (2017). O realizatsii rezul’tatov fundamental’nykh issledovaniy v innovatsionnoy deyatel’nosti biznes-struktur [On the implementation of the results of fundamental research in the innovation activities of business structures].  Ekonomika Severo-Zapada: problemy i perspektivy razvitiya [Economy of the North-West: Issues and Prospects of Development], 2,  55–63. (In Russ.)

Rumyantsev, A. A. & Merson, A. L. (1991).  Interesy ispol’zovaniya nauchno-tekhnicheskikh dostizheniy [Interests of the use of scientific and technical achievements],  Leningrad, the USSR: ISEP of the USSR Academy of Sciences, 46. (In Russ.)

Sagieva, R. K., Zhuparova, A. S. & Kusheneva, A. Sh. (2015).  Perekhody k naukoemkoy ekonomike: vyyavlenie kolichestvennykh parametrov [Transitions to a knowledge-based economy: Identifying quantitative parameters].  Retrieved from: http://articlekz.com/article/15200 (Date of access: 30.03.2021). (In Russ.)

Pilyasov, A. N. (Eds.) (2012).  Sinergiya prostranstva: regional’nye innovatsionnye sistemy, klastery i peretoki znaniy [Space Synergy: regional innovation systems, clusters, and knowledge flows].  Smolensk, Russia: Oikumena, 760. (In Russ.)

Tishkov, S. V. (2013). Sovershenstvovanie regional’noy politiki v sfere razvitiya regional’’noy innovatsionnoy sistemy respubliki kareliya [Improvement of the Regional Development Policy of the Regional Innovation System of the Republic of Karelia].  Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economy: yesterday, today and tomorrow], 1–2,  106–119. (In Russ.)

Tkachenko, E. A. & Rogova, E. M. (2020). Shering innovatsionnykh resursov kak faktor razvitiya ekonomiki sovmestnogo ispol’zovaniya v industrial’nom sektore SZFO [Sharing of innovative resources as a factor in the development of the economy of joint consumption in Northwestern Federal District’s industrial sector].  Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [The Economic revival of Russia], 4,  23–33. (In Russ.)

Tyukavkin, N. M. (2012). Naukoemkie tekhnologii promyshlennykh regional’nykh kompleksov [Science-Intensive Technologies and Their Role in the Development of Industrial Complexes of the Region].  Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya: Ekonomika i Upravlenie [Vestnik of Samara University. Economics and Management], 7,  98–104. (In Russ.)

Untura, G. A. & Yevseenko, A. V. (2007). Ekonomika znaniy kak opredelyayushchiy element novoy ekonomiki regiona [Knowledge-Based economy as a key element of a new regional economy].  Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 1,  154–168. (In Russ.)

Tsukerman, V. A. (2009). Aktual’nye problemy innovatsionnogo razvitiya ekonomiki Rossiyskogo Severa [Topical Issues of Innovation Economic Development in Russia’s North].  Prostranstvennaya ekonomika [Spatial economics], 4,  57–87. (In Russ.)

Tsukerman, V. A. & Noskova, E. S. (2009). Analiz mezhdunarodnykh reytingov i indikatorov otsenki innovatsionnogo promyshlennogo razvitiya stran i regionov [Analysis of international ratings and indicators for assessing innovative industrial development of countries and regions].  Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya. Ezhegodnik. Vyp. 4. Chast’ II [Russia: trends and prospects of development. Yearbook — 4 part 2].  Moscow, Russia: Institute of Scientific Information on Social Sciences of the RAS, 651–659. (In Russ.)

Tsybukov, S. I., Kozlova, S. P. et al. (2018). Realizatsiya inzhiniringovykh proektov na baze nauchno-proizvodstvennogo konsortsiuma. Primer proekta «Sani» — ot idei do izdeliya za chetyre mesyatsa [Implementation of Engineering Projects on the Basis of Scientific Production Consortium. Example of Project «Sledge» — From Idea to Product in Four Months].  Innovatsii [Innovations], 11 (241),  3–7. (In Russ.)

Schumpeter, I. (1995).  Kapitalizm, sotsializm i demokratiya [Capitalism, socialism and democracy].  Moscow, Russia: Ekomomika, 540. (In Russ.)

Andersson, M. & Karlsson, C. (2007). Knowledge in Regional Economic Growth — The Role of Knowledge Accessibility.  Industry and Innovation, 2(14),  129–149.

Biddle, J. (2011). Bringing the Marketplace into Science: On the Neoliberal Defense of the Commercialization of Scientific Research.  Science in the Context of Application, Boston Studies in the Philosophy of Science, 274,  245–269.

Gries, T., Grundmann, R. et al. (2017). Innovations, growth and participation in advanced economies — a review of major concepts and findings.  International Economics and Economic Policy, 14(2),  293–351.

Huszar, S., Pronay, S. & Buzas, N. (2016) Examining the differences between the motivations of traditional and entrepreneurial scientists  Journal of Innovation andEntrepreneurship.  Retrieved from: https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s13731-016-0054-8.pdf (Date of access: 30.03.2021).

Hermelin, B. (2020) Knowledge Economy.  International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition),  23–27.

Leydesdorff, L., Dolfsma, W. & Van der Panne, G. (2006). Measuring the knowledge base of an economy in terms of triple-helix relations among “technology, organization, and territory”.  Research Policy, 35(2),  181–199.

Lynskey, M. (2004). Knowledge Finance and Human Capital: The Role of Social Institutional Variables on Entrepreneurship in Japan.  Industry and Innovation, 11(4),  373–405.

Powell, W. & Snellmann, K. (2004). The Knowledge Economy.  Annual Review of Sociollogy, 30,  199–220. DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037.

Rodriguez, A., Nieto, M. J., Santamaria, L. (2018). International collaboration and innovation in professional and technological knowledge-intensive services.  Industry and Innovation, 25(4): Knowledge Dynamics, Innovation and Learning,  408–431.