2023 (20), №4

After the Market: The Birth of a New [Post]Economy

For citation: 

Buzgalin, A. V., & Barashkova, O. V. (2023). After the Market: The Birth of a New [Post]Economy. AlterEconomics, 20(4), 731–750. https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.1

Abstract:

The article seeks to argue that within the framework of late capitalism, referred to as the modern economy, there exists a genesis of relations transitioning towards the post-market and post-capitalist phases. The study relies on the Post-Soviet School of Critical Marxism, employing a dialectical method, to support and justify this viewpoint. This method reveals qualitative changes in economic development, specifically the emergence of relations distinct from commodity production, embodied in the market and capital. Elements of the «new» system (post-capitalism) are observed within the «old» system (capitalism), leading to contradictions in the transformation of market and capital into a new system. Drawing from practices spanning the twentieth and twenty-first centuries, the article identifies key blocks of transitional relations: forms of public regulation, the development of public goods, various types of public property, accessibility of essential resources, a solidarity economy, and progressive taxation for social development. In conclusion, the article asserts that the objectively determined development of post-market and post-capitalist relations contributes to the progress of socio-economic systems, building on the authors’ earlier argumentation of this thesis.

PDF full
Downloaded: 34

Aleksandr V. Buzgalin — Dr. Sci. (Econ.), Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics; Director of the Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University; https://orcid.org/0000-0003-3923-8385 (1–46, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation; e-mail: buzgalin@mail.ru).

Olga V. Barashkova — Cand. Sci. (Econ.), Senior Research Associate of the Laboratory of Comparative Research of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Senior Research Associate of the Laboratory for Digital Economy Research, Faculty of Economics; Senior Lecturer of the Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University; https://orcid.org/0000-0001-6632-1884 (1–46, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation; e-mail: olga_barashkova@mail.ru).

Baudrillard, J. (1981). For a Critique of the Political Economy of the Sign. St. Louis, MO.: Telos Press.

Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture of Social Forecasting. New York: Basic Books.

Belyanova, A. M., & Biryukov, V. A. (2016). Obsuzhdaem problemy strategicheskogo planirovaniya v sovremennoy Rossii (po itogam nauchnogo seminara) [Strategic Planning Under Today’s Russian Economy: Necessity and Possibility (the results of the scientific seminar).] Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems in political economy], 2, 160–168. (In Russ.)

Bodrunov, S. D. (2018). Noonomika [Noonomics]. Moscow, Russia: Cultural revolution, 432. (In Russ.)

Bulavka-Buzgalina, L. A. (2009). Zastoy: prolog k popyatnoy dialektike [Stagnation: Prologue to retrograde dialectics]. In Bulavka-Buzgalina, L., Krumm R. (Eds.). SSSR. «Zastoy» [The USSR. “Stagnation”] . Moscow, Russia: [s. n.] (In Russ.)

Bulavka-Buzgalina, L. A. (2018). Marks-XXI. Sotsial’nyy progress i ego tsena: dialektika otchuzhdeniya i razotchuzhdeniya [Marx-XXI: Social progress and its price: Dialectics of alienation and disalienation]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya. [Moscow University Bulletin. Series 7. Philosophy], 5, 73–84. (In Russ.)

Bulavka-Buzgalina, L. A. (2021). Kul’tura kak rynok: “ne prodaetsya vdokhnoven’e”? [Culture
as a Market: “Inspiration Is Not for Sale”?]. Voprosy filosofii, 3, 5–17. https://doi.org/10.21146/0042-8744-2021-3-5-17 (In Russ.)

Buzgalin, A. V. (1990). Po tu Storonu Otchuzhdeniya (Sbornik Politiko-Ekonomicheskikh Gipotez) [Beyond Alienation (A Collection of Political and Economic Hypotheses)]. Moscow, Russia: MSU Publishing House, 295. (In Russ.)

Buzgalin, A. V. (1998). Po tu storonu tsarstva neobkhodimosti (eskizy k kontseptsii) [On the Other Side the “Realm of Necessity” (Sketches for the Concept)]. Moscow, Russia: Economic Democracy, 191. (In Russ.)

Buzgalin, A. V. (2017). Kreativnaya ekonomika: chastnaya intellektual’naya sobstvennost’ ili sobstvennost’ kazhdogo na vse? [Creative economy: Private intellectual property or ownership by everybody of everything?]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 7, 43–53. https://doi.org/10.7868/S0132162517070054 (In Russ.)

Buzgalin, A. V. (2023). Kreativnaya [post] ekonomika: ot sotsiofilosofskogo k politiko-ekonomicheskomu osmysleniyu [Creative [Post]Economy: from Sociophilosophical to Political Economy Reflection]. Voprosy filosofii, 6, 45–56. (In Russ.)

Buzgalin, A. V., & Kolganov, A. I. (2015). Global’nyy kapital. V 2-kh tt. T. 1. Metodologiya: Po tu storonu pozitivizma, postmodernizma I ekonomicheskogo imperializma (Marks re-loaded). [Global capital. In 2 vols. Vol. 1. Methodology: On the Other Side of Positivism, Postmodernism and Economic Imperialism (Marx Re-loaded)]. 3rd Ed., revised and supplemented. Moscow, Russia: LENAND Publ., 640. (In Russ.)

Buzgalin, A. V., & Kolganov, A. I. (2016a). Teoriya planomernosti i zadachi razvitiya selektivnogo planirovaniya v rynochnoy ekonomike [Theory of systematically development (regularity) and objectives of the development of selective planning in market economy]. Voprosy Politicheskoy Ekonomii [Problems in Political Economy], 1, 21–43. (In Russ.)

Buzgalin, A. V., & Kolganov, A. I. (2016b). Sistemnyy vzglyad na ekonomiku: pozitivnaya kritika metodologii i teorii G. B. Kleynera [The Systems View of the Economy: Positive Critique of the Methodology and Theory of G. B. Kleiner]. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii [Economics of Contemporary Russia], 4, 43–64. (In Russ.)

Buzgalin, A. V., & Kolganov, A. I. (2022). Kapitalizm, postkapitalizm i kreativnaya revolyutsiya (kriticheskie razmyshlenija o stat’e D. A. Davydova) [Capitalism, Post-Capitalism and the Creative Revolution (critical reflections on the article by D. A. Davydov)]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 9, 100–109. https://doi.org/10.31857/S013216250021070-0 (In Russ.)

Buzgalin, A. V., Yakovleva, N. G., & Barashkova, O. V. (2023a). Chelovek, chelovecheskiy potentsial, “chelovecheskiy kapital” v zerkale politicheskoy ekonomii (stat’ya 1-ya). [Human being, human potential, “human capital” in the mirror of political economy (article 1). Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal [Russian Economic Journal], 1, 4–21. (In Russ.)

Buzgalin, A. V., Yakovleva, N. G., & Barashkova, O. V. (2023b). Chelovek, chelovecheskiy potentsial, “chelovecheskiy kapital” v zerkale politicheskoy ekonomii (stat’ya 2-ya) [Human being, human potential, “human capital”: A political economy critique of behavioral economics (article 2). Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal [Russian economic journal], 3, 5–16. (In Russ.)

Chen, H., & Barashkova, O. V. (2018). Postsovetskaya shkola kriticheskogo marksizma: portret
v inter’ere sovremennogo rossiyskogo marksizma [Post-Soviet School of Critical Marxism: Portrait in the Interior of Contemporary Russian Marxism]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya [Moscow University Bulletin. Series 7. Philosophy)], 6, 27–44. (In Russ.)

Davydov, D. (2021). Tsennostnye osnovaniya postkapitalizma: ot «modusa obladaniya» k individualizmu samorealizuyushchikhsya lichnostey [The Value Foundations of Post-Capitalism: From the “Mode of Having” to the Individualism of Self-Actualizing Personalities?]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies], 12, 78–90. https://doi.org/10.31857/S013216250016429-4 (In Russ.)

Derrida, J. (1998). Of Grammatology. Corrected Edition. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Drucker, P. (1993). Post-Capitalist Society. New York: Harper Business.

Hessin, N. V. (1968). V. I. Lenin o sushchnosti i osnovnykh priznakakh tovarnogo proizvodstva [V. I. Lenin on the essence and main characteristics of commodity production]. Moscow, Russia: MSU Publishing House, 191. (In Russ.)

Inozemtsev, V. L. (1998). Za predelami ekonomicheskogo obshchestva. Postindustrial’nye i postekonomicheskie tendentsii v sovremennom mire [The Constitution of the Post-Economic State. Post-Industrial Theories and Post-Economic Trends in the Contemporary World]. Moscow, Russia: Асademia — Nauka, 614. (In Russ.)

Jameson, F. (1991). Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press.

Kleiner, G. B. (2021). Sistemno-orientirnoe planirovanie: Rossiya, XXI vek [System-oriented planning: Russia, 21st century]. Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems in political economy], 2 (26), 45–56. (In Russ.)

Kolganov, A. (2017). K kritike kontseptsii “vlasti-sobstvennosti” [To the critique of the “power-pro­perty” concept]. Voprosy ekonomiki, 7, 79–95. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-7-79-95 (In Russ.)

Kulikov, V. V. (1972). O perekhodnykh formakh v usloviyakh kapitalizma [On transitional forms under capitalism]. Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriya Ekonomika [Moscow University Economics Bulletin], 1. (In Russ.)

Kulikov, V. V. (1978). Stanovlenie sotsialisticheskikh proizvodstvennykh otnosheniy: Ocherki teorii i metodologii [The Formation of Socialist Relations of Production: Essays on Theory and Methodology]. Moscow, USSR: MSU Publishing House, 183. (In Russ.)

Kulikov, V. V. (1984). Stanovlenie sotsializma i “obobshchestvlenie proizvodstva na dele” [The formation of socialism and “the socialization of production” in practice]. Moscow, USSR: Institute of Economics Academy of Sciences of USSR, 19. (In Russ.)

Lenin, V. I. (1969). Imperializm, kak vysshaya stadiya kapitalizma. Polnoe sobranie sochineniy [Imperialism, the highest stage of capitalism. Collected Edition]. Vol. 27. Moscow, USSR: Publishing House of Political Literature. (In Russ.)

Lvov, D. S., & Glaziev, S. Yu. (1986). Teoreticheskie i prikladnye aspekty upravleniya NTP [Theoretical and Applied Aspects of STP Management]. Ekonomika i matematicheskie metody [Economics and Mathematical Methods], 22 (5), 793–804. (In Russ.)

Manakhova, I. V. & Khrupina, K. S. (2022). Znachenie strategicheskogo planirovaniya dlya obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [The significance of strategic planning for ensuring Russia’s economic security]. Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems in Political Economy], 2 (30), 164–179. https://doi.org/10.5281/zenodo.6881575 (In Russ.)

Mandel, E. (1975). Late Capitalism. London: Humanities Press.

Momdzhyan, K. Kh. (2016). Gipoteza obshchestvennogo progressa v sovremennoy sotsial’noy teorii [The Hypothesis of Social Progress in Modern Social Theory]. Voprosy Filosofii [Russian Studies in Philosophy], 10, 36–46. (In Russ.)

Momdzhyan, K. Kh. (2018). O vozmozhnosti i kriteriyakh obshchestvennogo progressa [On the Possibility and Criteria of Social Progress]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. Filosofiya [Moscow University Bulletin. Series 7. Philosophy], 5, 51–57. (In Russ.)

Oreshin, V. P. (2016). Potentsial planirovaniya ekonomiki [Potential of economic planning]. Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems in Political Economy], 1, 78–91. (In Russ.)

Schwab, K., & Malleret, T. (2020). COVID-19: The Great Reset. Geneva: Forum Publishing.

Sergeev, G. S. (2019). Transformatsiya tovarnykh otnosheniy v usloviyakh pozdnego kapitalizma: monopolisticheskiy kapital kak iskhodnoe otnoshenie [The Transformation of Commodity Relations within Late Capitalism: Monopoly Capital as the Initial Relationship]. Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems in political economy], 4, 50–63. (In Russ.)

Shafranskaya, A. M. (2021). Rol’ gosudarstva v osushchestvlenii strategicheskogo planirovaniya kak mekhanizma reindustrializatsii [The Role of the State in Implementing Strategic Planning
as a Mechanism of Reindustrialization]. Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems in political economy], 2 (26), 132–145. https://doi.org/10.5281/zenodo.5040332 (In Russ.).

Shkredov V. P. (1973). Metod issledovaniya sobstvennosti v “Kapitale” K. Marksa [The method of property analysis in K. Marx’s Capital. Moscow, USSR: MSU Publishing House. (In Russ.)

Tsagolov, N. A. (2017). Aktual’nye voprosy metodologii politicheskoy ekonomii [Topical Questions of Methodology of Political Economy]. Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems in Political Economy], 1, 119–129. (In Russ.)

Tsagolov, N. A. (Ed.) (1973). Kurs politicheskoy ekonomii [The course of political economy]. In 2 vols. 3rd ed., reprinted and expanded. Moscow, USSR: Ekonomika (In Russ.)

Voeykov, M. I. (2018). Gosudarstvo kak predmet politekonomicheskogo izucheniya [State as a subject of polytechonic studies]. Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems in Political Economy], 1, 35–55. (In Russ.)

Yakovleva, N. G. (2021). Protivorechiya transformatsii i genezis sotsial’no-orientirovannoy modeli obrazovaniya (politiko-ekonomicheskiy podkhod) [Contradictions of Transformation and Genesis Socially-Oriented Model of Education (Political Economy Approach)]. Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems in Political Economy], 3, 183–197. https://doi.org/10.5281/zenodo.5554163 (In Russ.)

Yakovleva, N. G. (2022). Kakie rostki postkapitalizma sposobny obespechit’ progress chelovecheskogo potentsiala i tekhnologicheskuyu modernizatsiyu? [What Sprouts of Post-Capitalism are Capable of Ensuring Progress of Human Potential and Technological Modernization?]. Sotsiologi­cheskie issledovaniya [Sociological Studies], 9, 110–115. https://doi.org/10.31857/S013216250021253-1 (In Russ.)