2019 (16), №4

Digitalization of the State Financial Control: Institutional Analysis

DOI:

10.31063/2073-6517/2019.16-4.20

For citation: 

Kostousova, Y. A., & Komarova, O. V. (2019). Digitalization of the State Financial Control: Institutional Analysis. Zhurnal ekonomicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 16(4), 842-848

Abstract:

The digitalization of the economy leads to economic institutions and public administration system transformation. The creation of digital systems of state financial control for providing efficient use of budget is one of the public financial management problems. The aim of scientific research is to study digitalization of state financial control based on institutional methodology. The digitalization trends control activity of Federal treasure bodies has been indicated. It is based on content analysis of scientific research, legal general documents in the area of state financial control and analyzing data on realization of digitalization program for public administration in the Russian Federation. The article substantiates that the transforming institution of state financial control in the conditions of digitalization should be based on introduction of risk-based approach, the use new channels of communication with society and recipients of services and the formation of complex integrated systems based on Big Data analysis. These recommendations will ensure transparency and accessibility of the information about the use of public funds for citizens and help to reduce the burden on recipients of budgetary funds and federal executive bodies in exercising control. In turn, this will increase the effectiveness of the control and reduce its’ resource intensity.

PDF full
Downloaded: 38

Yuliya Anatol’evna Kostousova — Master Student, Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: nevada_tan_666@mail.ru).

Oksana Victorovna Komarova — PhD in Economics, Ass. Prof., Department of Political Economy, Ural State Univer- sity of Economics (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: okkomarova@yandex.ru).

Bol’shakov, S. N., Leskova, I. V., & Bol’shakova, Yu. M. (2017). Tsifrovaya ekonomika kak sostavlyayushchaya tekhnologicheskoy platformy gosudarstvennoy politiki i upravleniya [Digital economy as part of the technological platform of public policy and administration]. Voprosy upravleniya [Management Issues], 1(44), 64–70. (In Russ)

Bulyga, R. P. (2017). Klassifikatsiya i standartizatsiya finansovogo kontrolya i audita v Rossiyskoy Federatsii [Classification and Standardization of Financial Control and Audit in the Russian Federation]. Uchet. Analiz. Audit. [Accounting. Analysis. Auditing], 5, 10–17. (In Russ)

Busalova, S. G., & Gorchakova, Je. R. (2018). Vnutrenniy gosudarstvennyy finansovyy kontrol’ v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Internal state financial control in the context of the digitalization of the economy]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava [Journal Bulletin of Altai Economics and Law Institute], 7, 34–38. (In Russ)

Izmodenov, A. K., Frants, O. B., & Shaybakova, L. F. (2017). Kontrol’, nadzor i audit v sisteme gosudarstvennogo uprav- leniya [Control, oversight and audit in the system of governmental administration]. Regional’nye problemy preobrazovaniya ekonomiki [Regional problems of transforming the economy], 9(83), 97–104. (In Russ)

Isaev, E. A. (2018). Kontrol’ v finansovo-byudzhetnoy sfere. Risk-orientirovannyy podkhod, aktual’nye voprosy i perspektivy [Control in the financial and budgetary sphere. Risk-based approach, current issues and prospects]. Zhurnal Byudzhet [Budget], 8(188), 11–13. (In Russ)

Karepina, O. I., Bogoslavtseva, & L. V., Bogdanova, O. Yu. (2019). Razvitie gosudarstvennogo finansovogo kontrolya v kontekste programmno-proektnogo byudzhetirovaniya [Development of state financial control in the context of program-project budgeting]. Gumanitarnye, sotsial’no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki [Humanities, social-economic and social sciences], 4, 204–211. (In Russ)

Komarova, O. V. (2007). Institut gosudarstvennoy podderzhki malogo predprinimatel’stva i problemy ego razvitiya v Rossii [The Institute of State Support for Small Business and the problems of its development in Russia]. Ekaterinburg, Russia: Izd-vo GOU VPO «Ros. gos. prof.-ped. un-t», 128. (In Russ).

Poleshchuk, T. A., & Bazhenova, M. O. (2019). Gosudarstvennyy finansovyy kontrol’: ponyatie i analiz osnovnykh metodov [State financial control: concept and analysis of basic methods]. Karel’skiy nauchnyy zhurnal [Karelian Research Journal], 8, 1(26), 57–59. (In Russ)

Popov, E. V., Gertsegova, K., & Semyachkov, K. A. (2018). Innovatsii v institutsional’nom modelirovanii dolevoy ekonomiki [Innovations in the institutional modelling of the sharing economy]. Zhurnal institutsional’nykh issledovaniy [Journal of institutional studies], 10(2), 25–42. DOI: 10.17835/2076–6297.2018.10.2.026–043. (In Russ)

Popov, E. V., & Sukharev, O. S. (2018). Tsifrovaya ekonomika: «irratsional’nyy optimizm» upravleniya i finansirovaniya [Digital Economy: «Irrational Optimism» of Management and Financing]. Ekonomika. Nalogi. Pravo [Economics, taxes & law], 11(2), 6–17. DOI: 10.26794/1999–849X2018–11–2-6–17. (In Russ)

Prokof ’ev, S. E. (2015). Novatsii v sfere gosudarstvennogo finansovogo kontrolya, osushchestvlyaemogo kaznacheystvom Rossii [Innovation in the state financial control exercised by the russian federal treasury]. Finansy i kredit [Finance and Credit], 10(634), 2–10. (In Russ)

Smotritskaya, I. I., & Chernykh, S. I. (2018). Sovremennye tendentsii tsifrovoy transformatsii gosudarstvennogo upravleniya [Modern trends in the digital transformation of public administration]. Vestnik Ie RAN [The Bulletin of the Institute of Economics of the Russian academy of sciences], 5, 22–36. (In Russ)

Fomina, E. A., Khodkovskaya, Yu. V., & Tamarova, R. R. (2018). Gosudarstvennyy finansovyy kontrol’ v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [State Financial Control in the Digital Economy]. Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskiy zhurnal [Economics and Management: Research and Practice Journal], 5(143), 73–75. (In Russ)

Tsyrenova, I. Ts. (2011). Analiz problem razvitiya sistemy gosudarstvennogo finansovogo kontrolya v Rossiyskoy Federatsii [The analysis of problems in the state financial control system development in the Russian Federation]. Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki [Economic problems and legal practice], 2, 342–344. (In Russ)

Choi, H. R., Cho, M. J., Lee, K., Hong, S. G., & Woo, C.R. (2014). The business model for the sharing economy between SMEs. WSEAS Transaction of Business and Economics, 11(1), 625–634.

Vatrapu, R. Understanding Social Business. In: Akhilesh K. (eds) Emerging Dimensions of Technology Management. Springer, India. 2013. DOI https://doi.org/10.1007/978-81-322-0792-4_11.

Lewis, A. C., Neiberline, C., & Steinhoff, J. C. (2014). Digital auditing: Modernizing the Government Financial Statement Audit Approach. Journal of Government Financial Management. 63 (1), 32–37.

Olowo-Okere, E., & Tomkins, C. (1998). Understanding the evolution of government financial control systems. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 11(3), 309–331.