2019 (16), №4

A Conceptual Model of Marketing Management for a Small Industrial Enterprise

DOI:

10.31063/2073-6517/2019.16-4.15

For citation: 

Izakova, N. B., & Kapustina, L. M. (2019). A Conceptual Model of Marketing Management for a Small Industrial Enterprise. Zhurnal ekonomicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 16(4), 796-809

Abstract:

Effective marketing management is recognised as a factor increasing the competitiveness of small industrial enterprises in the face of increasing market competition. The problem of choosing a marketing management model for achieving the strategic and tactical goals of a company appears to be of particular relevance. This article is devoted to the problem of developing a marketing management system for a small industrial enterprise in the B2B market based on the concept of relationship marketing. Theoretical approaches to marketing management in relation to small industrial enterprises and the content of the 4R model of E. Ettenberg were considered. The proposed approach to the formation of a conceptual model of marketing management of a small industrial enterprise based on the concept of relationship marketing involved the use of the SOSTAC methodology (Situation analysis, Objectives, Strategy, Tactics, Action, Control). Compared to existing models, the proposed conceptual model of marketing management includes such blocks, as the complex of 4R relationship marketing, marketing goals for business prospects by R. Kaplan and D. Norton, a balanced system of marketing indicators and performance indicators of relationship marketing. The advantage of the proposed conceptual model consists in the integration of marketing management into the general management system of a small industrial enterprise, information and analytical support for management solutions, development of a strategic portfolio of managing relationships with key consumers based on their values. The distribution of marketing functions by the elements of the 4R relationship marketing complex is presented within the organisational structure of a small industrial enterprise.

PDF full
Downloaded: 31

Natalya Borisovna Izakova — Senior Lecturer, Department of Marketing and International Management, Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: izakovan@gmail.com).

Larisa Mikhaylovna Kapustina — Doctor in Economics, Professor, Departmental Head, Department of Marketing and International Management, Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: lakapustina@ bk.ru).

Bagiev, G. L. (2014). Formirovanie kontseptsii marketinga prostranstvennogo vzaimodeystviya [Concept definition for spatial interaction marketing]. Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa Corporate [Governance and innovative economic development of the North], 1, 3–14. (In Russ.)

Bek, M. A. (2008). Marketing B2B: Uchebnoe posobie [B2B Marketing]. Moscow, Russia: Izd. Dom HSE, 327. (In Russ.) Doyle, P. (2004). Menedzhment: strategiya i taktika [Management: Strategy and Tactics]. St. Petersburg, Russia: Piter, 560. (In Russ.)

Ivanov, A. G., & Juldasheva, O. U. (2004). Marketing vzaimootnosheniy i upravlenie potentsialom pokupatelya na rynke V2V [Relationship marketing and customer potential management in the B2B market]. St. Petersburg, Russia: SPbGUEF, 139. (In Russ.)

Egan, J. (2011). Marketing vzaimootnosheniy. Analiz marketingovykh strategiy na osnove vzaimootnosheniy [Relationship marketing: Exploring relational strategies in marketing]. Financial Times, Prentice Hall, 320. (In Russ.)

Izakova, N. B., & Kapustina. L. M. (2018) Proektirovanie sistemy marketingovoy informatsii promyshlennogo predpriya- tiya [Designing a marketing information system for an industrial enterprise]. Russian Journal of Management 6(1). 12–22. 10.29039/article_5b06a2e723c210.29689805. (In Russ.)

Kapustina, L. M., & Izakova, N. B. (2018). Razvitie i primenenie kontseptsii marketinga vzaimootnosheniy na promys- hlennom rynke [Development and Application of the Relationship Marketing Concept on the Industrial Market]. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 15 (2), 240−253. DOI 10.31063/2073–6517/2018.15–2.9. (In Russ.) Kashleva, E.F. (2016). Marketing na B-2-B-predpriyatii: v fokuse vnimaniya sredniy i malyy biznes [Marketing at a B-2-B enterprise: focus on small and medium businesses]. Marketing i marketingovye issledovanija [Marketing and marketing research], 5, 336−344. (In Russ.)

Lagutaeva, D. A., Tretyak, O. A., & Grigorev, A. Yu. (2016). Vliyanie marketingovykh praktik na pribyl’nost’ kompaniy: issledovanie metodom mashinnogo obucheniya [Influence of marketing practices on the profitability of companies: a study with the use of machine learning]. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta [Russian Management Journal], 14(4), 3–20. DOI: 10.21638/11701/spbu18.2016.401. (In Russ.)

Bagiev, G. L., & Popova, Ju. F. (2014). Marketing vzaimodeystviya: novye napravleniya issledovaniy i instrumentariy [Interaction marketing: new directions of research and tool]. Syktyvkar, Russia: Syktyvkar State University, 249. (In Russ.)

Martynenko, Ju.V. (2018). K voprosu o primenenii instrumentov internet-marketinga na malykh predpriyatiyakh [On the use of Internet marketing tools in small enterprises]. Finansovaja jekonomika [Financial Economy], 7, 1339−1341. (In Russ.)

Neganova, V. P., & Sedelnikov, V. M. (2018). Genezis i obzor teoreticheskikh podkhodov k opredeleniyu sushchnosti mar- ketinga otnosheniy [Origin of the Concept of Relationship Marketing and Theoretical Approaches to Defining It]. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 15 (2), 264−275. DOI 10.31063/2073–6517/2018.15–2.11. (In Russ.)

Orlova, N. A. (2017). Preimushchestva ispol’zovaniya internet-marketinga v deyatel’nosti malykh promyshlennykh predpriyatiy [The Benefits of Using Internet Marketing in the Activities of Small Industrial Enterprises]. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii “Shag v budushhee: iskusstvennyj intellekt i cifrovaja jekonomika” [Proceedings of the International scientific-practical conference «Step into the future: artificial intelligence and the digital economy»], Moscow, Gosudarstvennyj universitet upravlenija. 306−310. (In Russ.)

Vasil’ev, G. A., Jeriashvili, N. D., Nagapet’janc, N. A. (2015). Osnovy marketinga: uchebnoe posobie [Fundamentals of marketing: textbook]. Moscow, Russia: JuNITI-DANA, 543. (In Russ.)

Pichurin, I. I. (2015). Osobennosti promyshlennogo marketinga v Rossii na etape importozameshcheniya [Features of industrial marketing in Russia at the stage of import substitution]. Ekaterinburg, Russia: UMC UPI, 182. (In Russ.)

Popov, E. V., Semjachkov, K., & Simonova, V. L. (2017). Mezhstranovoy analiz faktorov promyshlennoy klasterizatsii [Cross-country analysis of industrial clustering factors]. Jekonomicheskaja nauka sovremennoj Rossii [Economics of Contemporary Russia]. 1 (76). 116v128. (In Russ.)

Popova, Ju. F. (2014). K voprosu ob izmerenii effektivnosti upravleniya vzaimootnosheniyami v tsepochke sozdaniya tsennosti [On the issue of measuring the effectiveness of relationship management in the value chain]. In G. L. Bagiev, Ju.

  1. Popova (Eds.), Marketing vzaimodeystviya: novye napravleniya issledovaniy i instrumentariy [Interaction marketing: new directions of research and tools]. Syktyvkar, Russia: Syktyvkar State University. 137−163. (In Russ.)

Porter, M. (2018). Konkurentnoe preimushchestvo: kak dostich’ vysokogo rezul’tata i obespechit’ ego ustoychivost’ [Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance]. Moscow, Russia: Al’pina Pablisher, 715. (In Russ.)

Sidorchuk, R. R. (2016). Tselostnaya kontseptsiya marketinga malogo i srednego biznesa [Holistic marketing concept for small and medium businesses]. Marketing MBA. Marketingovoe upravlenie predprijatiem [Journal Marketing MBA. Marketing management firms], 7(2). 124−128. DOI:10.5539/ass.v11n9p320. (In Russ.)

Solov’ev, B. A., Meshkov, A. A., & Musatov, B. V. (2017). Marketing: Uchebnik [Marketing]. Moscow, Russia: INFRA-M, 336. (In Russ.)

Tret’jak, O. A. (2006). Evolyutsiya marketinga: etapy, prioritety, kontseptual’naya baza, dominiruyushchaya logika [Evolution of Marketing: Stages, Priorities, Conceptual Base and Dominant Logic]. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta [Russian Management Journal], 4 (2). 129–144. (In Russ.)

Tret’jak, O. A., Rebjazina, V. A., & Vetrova T. V. (2015). Sovremennye marketingovye praktiki v Rossii: rezul’taty em- piricheskogo issledovaniya [Contemporary Marketing Practices in Russia: Results of Empirical Study]. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta [Russian Management Journal]. 13 (1). 3−26. (In Russ.)

Yuldasheva, O. U. (2014). Realii i perspektivy razvitiya marketinga vzaimodeystviya v Rossii na strategicheskom urovne: setevaya [Reality and prospects of development of relationship marketing in Russia on a strategic level: a network perspec- tive]. Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa Corporate [Governance and innovative economic development of the North], 1, 56–77. (In Russ.)

Yuldasheva, O. U., & Pisareva, E. V. (2017). Tipologiya marketingovykh modeley [Typology of marketing models]. Materialy Jekonomicheskogo foruma «Jekonomika v menjajushhemsja mire» [Proceedings of the Economic Forum «Economics in a Changing World»], Kazan, 141−144. (In Russ.)

Alford, Ph., & Page, St. J. (2015). Marketing technology for adoption by small business. The Service Industries Journal. 35, 655–669. DOI:10.1080/02642069.2015.1062884.

Bocconcelli, R., Cioppi, M., Fortezza, F., Francioni, B., Pagano, A., Savelli, E., & Splendiani, S. (2018). SMEs and Marketing: A Systematic Literature Review. International Journal of Management Reviews. 20, 227−254. DOI:10.1111/ijmr.12128.

Bughin, J., LaBerge, L., & Mellbye, A. (2017). The case for digital reinvention. McKinsey Quarterly. February, available at: https://www.mckinsey.com/business-functions (accessed: 27.06.2019).

Chong, W. K., Man, K. L., & Kim, M. (2018). The impact of e-marketing orientation on performance in Asian SMEs: A B2B perspective. Enterprise Information Systems. 12, 4–18. DOI:10.1080/17517575.2016.1177205

Ettenberg, E. (2003). 4R — The Next Economy. Beijing: Enterprise Management Publishing House, 260.

Flatten, T. C., Engelen, A., Möller, T., & Brettel, M. (2015). How Entrepreneurial Firms Profit From Pricing Capabilities: An Examination of Technology-Based Ventures. Entrepreneurship: Theory and Practice. 39 (5), 1111−1136. DOI: 10.1111/ etap.12098

Hanssens, D. M., & Pauwels, K. H. (2016). Demonstrating the value of marketing. Journal of Marketing. 80(6), 173−190. DOI: 10.1599jm.15.0417

Ingenbleek, P., & Van der Lans, I. (2013). Relating price strategies and price‐setting practices. European Journal of Marketing. 47 (1/2), 27−48. DOI: 03090561311285448

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2005). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. М.: «Olympia-business», 320.

Kotler, P. (2015). Marketing essentials. М. Williams, 496.

Lam, W., & Harker, M.J. (2015). Marketing and entrepreneurship: an integrated view from the entrepreneur’s perspec- tive. International small business journal. 33 (3). 321−348. DOI: 10.1177/0266242613496443

Sánchez-Gutiérrez, J., Cabanelas, P., Lampón, J. F., & González-Alvarado, T. E. (2018). The impact on competitiveness of customer value creation through relationship capabilities and marketing innovation. Journal of Business & Industrial Marketing. 34(3), 618−627. DOI: 10.1108/JBIM-03–2017–0081.

Sheth, J. N., Parvatiyar, A., & Sinha, M. (2015). The Conceptual Foundations of Relationship Marketing: Review and Synthesis. Journal of Economic Sociology. 16, (2), 119–149.

Sheth J. N., Newman B. I., & Gross B. L. (1991). Why we buy what we buy: a theory of consumption values, Journal of Business Research. 22, 159−170. DOI:10.1016/0148–2963(91)90050–8

Ulaga, W., & Egger, A. (2006). Relationship value and relationship quality. European Journal of Marketing. 40(3/4). 311−327. DOI:10.4236/health.2018.103022.

Wilson, D. T., & Jantrania, S. (1997). Understanding the Value of a Relationship. Understanding Business Markets: Interaction, Relationships and Networks. L.: Dryder Press, 288−304.