2019 (16), №3

Capital of Cooperation as an Intangible Competitive Advantage of Territories

DOI:

10.31063/2073-6517/2019.16-3.7

For citation: 

Vazhenina, I. S., & Vazhenin, S. G. (2019). Capital of Cooperation as an Intangible Competitive Advantage of Territories. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 16(3), 376-387

Abstract:

The subject of research lies in the modern aspects of the formation of capital of cooperation between territories, which is becoming one of the key intangible advantages of regions and municipalities in a competitive economy. The purpose of the article is to develop theoretical foundations of the evolution of interregional and intermunicipal interaction. The authorial interpretation of the economic content of the concept of “capital of cooperation of territories” is substantiated. It is presented as a unique accumulative economic resource, bringing additional value and forming additional competitive advantages of interacting regions and municipalities. The authors singled out the peculiarities of the cooperation capital of the territories: it does not exist outside the regions and municipalities; it can be accumulated, converted into other capitals, etc. The position according to which cooperation of territories allows to create additional benefits, values for regions and municipalities within the framework of their interaction in a competitive economic space is argued. It was concluded that intangible competitive advantages of territories which are formed on the basis of cooperation between regions and municipalities do not reject and do not replace material competitive advantages; on the contrary, they are actively integrated into the architecture of the socio-economic development of territories, complementing it with new competencies. The uniqueness of intangible competitive advantages of territories is revealed. Regional and municipal authorities are offered recommendations on the implementation of measures that develop the capital of cooperation in a competitive economy. The authors consider it promising to further study the problem posed in the direction of theoretical study of the issues of the life cycle of territorial cooperation, as well as assessing the results of cooperation between regions and municipalities in the modern economic space.

PDF full
Downloaded: 30

Irina Svyatoslavovna Vazhenina — Doctor of Economics, Associate Professor, Leading Research Associate, Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: isvazhenina@ mail.ru).

Sergey Grigorievich Vazhenin — PhD in Economics, Head of a Sector, Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: svazhenin@mail.ru).

Animica, E. G., Ivanickij, V. P., & Peshina, Je. V. (2005). V poiskakh novoy paradigmy regional’nogo razvitiya [In search of a new paradigm of regional development]. Ekaterinburg, Russia: Ural Branch of RAS, 108. (In Russ.)

Brandenburger, A., & Nejlbaff, B. (2012). Co-opetition. Konkurentnoe sotrudnichestvo v biznese [Co-opetition. Competitive cooperation in business]. Moscow, Russia: OOO “KEYS”; OOO “Omega-L”, 352. (In Russ.)

Bjusse, S. (2002). Sotsial’nyy kapital i neformal’naya ekonomika v Rossii [Social capital and informal economy in Russia]. Mir Rossii [World of Russia], 2, 93–104. (In Russ.)

Burd’e, P. (2002). Formy kapitala [Forms of capital]. Ekonomicheskaya sotsiologiya [Economic sociology], 3(5), 60–74. (In Russ.)

Burov, M. P. (2007). Sistema regulirovaniya ekonomicheskogo vzaimodeystviya regionov [Regulation system of economic regional interaction]. Moscow, Russia: Dashkov and K, 317. (In Russ.)

Vazhenina, I. S., & Vazhenin, S. G. (2012). Konkurentnoe sosushchestvovanie territoriy: neobkhodimost’ i vozmozhnost’ [Competitive coexistence of territories: necessity and opportunity]. Natsional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’ [National interests: priorities and security], 29(170), 2–10. (In Russ.)

Vazhenina, I. S., & Vazhenin, S. G. (2010). Imidzh i reputatsiya kak strategicheskie sostavlyayushchie nematerial’nykh aktivov territorii [Image and reputation as strategic components of intangible assets of a territory]. Ekonomika regiona [Economy of Region], 3, 95–103. (In Russ.)

Vazhenin, S. G., Vazhenina, I. S., Bersenev, V. L., & Tatarkin, A. I. (2011). Territorial’naya konkurentsiya v ekonomicheskom prostranstve [Territorial competition in economic space]. Ekaterinburg, Russia: Institute of Economics, Ural Branch of RAS, 540. (In Russ.)

Vazhenina, I. S., & Vazhenin, S. G. (2017a). Territorial’naya individual’nost’ regiona [Territorial identity of a region]. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 3, 33–39. (In Russ.)

Vazhenina, I. S., & Vazhenin, S. G. (2017b). Integratsionnaya zrelost’ v sisteme faktorov stanovleniya konkurentnogo sotrudnichestva territoriy [Integration maturity in the system of factors for the formation of competitive cooperation of territories]. Problemy teorii i praktiki upravleniya [Problems of management theory and practice], 5, 51–58. (In Russ.)

Granberg, A. G. (2003). Osnovy regional’noy ekonomiki: uchebnik dlya vuzov [Fundamentals of regional economics: a textbook for universities] (3rd ed.). Moscow, Russia: Higher School of Economics Publ., 492. (In Russ.)

Diskin, I. E. (1998). Khozyaystvennaya sistema Rossii: problemy institutsional’nogo genezisa [Russian economic system: problems of institutional genesis]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’ [Social sciences and modernity], 4, 5–18. (In Russ.)

Diskin, I. E. (2003). Sotsial’nyy kapital v global’noy ekonomike [Social capital in global economy]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’ [Social sciences and modernity], 5, 150–159. (In Russ.)

Erohina, E. (2018). Analiz nematerial’nykh resursov regional’nogo razvitiya (na materialakh Tsentral’nogo fed- eral’nogo okruga) [Analysis of Intangible Resources of Regional Development (on the materials of the Central Federal District)]. Problemy teorii i praktiki upravleniya [Problems of management theory and practice], 10, 34–44. (In Russ.)

Zhiharevich, B. S. (2011). Strategicheskoe planirovanie kak faktor stimulirovaniya regional’noy sotruentsii [Strategic planning as a factor in stimulating regional cooperation]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: economy and sociology], 1, 3–14. (In Russ.)

Karlgaard, R. (2015). V zdorovom biznese — zdorovyy dukh. Kak velikie kompanii vyrabatyvayut immunitet k krizisam [In a healthy business — a healthy mind. How great companies develop immunity to crises]. Moscow, Russia: Mann, Ivanov i Ferber, 272. (In Russ.)

Koulman, Dzh. (2001). Kapital sotsial’nyy i chelovecheskiy [Capital, social and human]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’ [Social sciences and modernity], 3, 122–139. (In Russ.)

Klejner, G. B. (2007). Retsenziya na knigu “Konkurentsiya: uporyadochennoe vzaimodeystvie v professional’nom biznese” [Book review “Competition: Orderly Interaction in Professional Business]. Voprosy ekonomiki [Issues of Economics], 4, 152–156. (In Russ.)

Klimova, N. I., & Altuf ’eva, T. Ju. (2017). Zhiznennyy tsikl territoriy: teoretiko-metodologicheskiy podkhod k stadiynoy identifikatsii i ego prilozhenie [Territorial life cycle: theoretical and methodological approach to the stage identification and its application]. Fundamental’nye issledovaniya [Basic Research], 9, 189–194. (In Russ.)

Kozlova, O. A., & Makarova, M. N. (2018). Mezhmunitsipal’noe sotrudnichestvo kak institut strategicheskogo razvitiya territorii [Inter-municipal cooperation as an institution for the strategic development of territory]. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, tendencies, predictions], 11(3), 132–144. (In Russ.)

Kur’janova, T. V. (2007). Stanovlenie rossiyskogo regiona kak samostoyatel’nogo ekonomicheskogo subjekta [Formation of a Russian region as an independent economic entity]. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economy: theory and practice], 12, 26–29. (In Russ.)

Lavrikova, Ju. G., & Akberdina, V. V. (2018). Prioritety i mekhanizmy mezhregional’nykh vzaimodeystviy: opyt Ural’skikh regionov v proekte “Arkticheskiy vektor Ural’skogo Sozvezdiya” [Priorities and mechanisms of interregional interactions: the experience of the Ural regions in the project “Arctic vector of the Ural Constellation”]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: economy and sociology], 4(1000), 168–191. (In Russ.)

Larionova, N. A. (2006). Mekhanizmy upravleniya nematerial’nymi aktivami regiona [Mechanisms of management of intangible assets of the region]. Vestnik NKVGTU [Bulletin of NCFU], 2(6), 12–16. (In Russ.)

Odincova, A. (2015). Mestnoe samoupravlenie kak institut razvitiya [Local government as an institution of develop- ment]. Federalizm [Federalism], 2, 87–100. (In Russ.)

Odincova, A. (2013). Mezhmunitsipal’noe sotrudnichestvo: uroki zarubezhnogo opyta [Intermunicipal cooperation: lessons from foreign experience]. Federalizm [Federalism], 2, 145–158. (In Russ.)

Polterovich, V. (2016). Pozitivnoe sotrudnichestvo: faktory i mekhanizmy evolyutsii [Positive cooperation: factors and mechanisms of evolution]. Voprosy ekonomiki [Issues of Economics], 11, 5–23. (In Russ.)

Radaev, V. V. (2003). Ponyatie kapitala, formy kapitalov i ikh konvertatsiya [The concept of capital, forms of capital and their conversion]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’ [Social sciences and modernity], 2, 5–16. (In Russ.)

Radaev, V. V. (2003). Sotsiologiya rynkov: k formirovaniyu novogo napravleniya [Sociology of markets: to the formation of a new direction]. Moscow, Russia: Higher School of Economics Publ., 328. (In Russ.)

Rostanec, V., Topilin, A., & Burak, P. (2015). Problema konsolidatsii protsessov mezhregional’nogo i mezhmunitsipal’nogo ekonomicheskogo sotrudnichestva: vozmozhnye podkhody k issledovaniyu [The Problem of Consolidation of the Processes of Inter-Regional and Inter-Municipal Economic Cooperation: Possible Approaches to Research]. Problemy teorii i praktiki upravleniya [Problems of management theory and practice], 7, 22–27. (In Russ.)

Sachuk, T. V. (2012). Osnovnye napravleniya razvitiya mezhterritorial’nogo sotrudnichestva v sovremennoy Rossii [The main directions of development of interterritorial cooperation in modern Russia]. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice], 34, 2–8. (In Russ.)

Taranuha, Ju. V. (2014). Strategiya povedeniya v sovremennoy konkurentsii [Strategy of behavior in modern competition]. Marketing v Rossii i za rubezhom [Marketing in Russia and abroad], 2(100), 68–84. (In Russ.)

Taranuha, Ju. (2017). Modifikatsiya konkurentnogo printsipa v protsesse evolyutsii konkurentsii [Modification of the competitive principle in the process of competition evolution]. Obshchestvo i ekonomika [Society and Economics], 3–4, 49–67. (In Russ.)

Turgel’, I. D. (2008). Teoretiko-metodologicheskie aspekty issledovaniya zhiznennogo tsikla goroda [Theoretical and methodological aspects of the study of the life cycle of the city]. Voprosy ekonomiki [Issues of Economics], 3(4), 94–104. (In Russ.)

Welborn, R., & Kasten, V. (2004). Delovye partnerstva: Kak preuspet’ v sovmestnom biznese [Business partnerships: How to succeed in a joint business]. Moscow, Russia: OOO “Vershina”, 336. (In Russ.)

Uskova, T. V., & Lukin, E. V. (2014). Mezhregional’noe sotrudnichestvo: otsenka i perspektivy razvitiya [Interregional cooperation: assessment and development prospects]. Problemy prognozirovaniya [Problems of forecasting], 5, 119–131. (In Russ.)

Shihirev, P. N. (2003). Priroda sotsial’nogo kapitala: sotsial’no-psikhologicheskiy podkhod [The nature of social capital: a socio-psychological approach]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’ [Social sciences and modernity], 2, 17–32. (In Russ.) Gloor, P. A. (2006). Swarm Creativity. Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks. Oxford University Press.

MacCormack, A., Forbath, T., Brooks, P., & Kalaher, P. (2007, August 14). Innovation through Global Collaboration: A New Source of Competitive Advantage. Wipro Technologies. Boston, MA: Harvard Business School.

Lynn, L. (2006). Collaborative Advantage. Issues in Science and Technology National Academic of Science. Retrieved from http://www.issues.org/22.2/lynn.html.