2020 (17), №1

Institutional Aspects of Public Management of an Enterprise Innovative Activity

For citation: 

Serpukhovitin, D. A. (2020). Institutional Aspects of Public Management of an Enterprise Innovative Activity. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 17 (1), 198-212

Abstract:

The article carried out the comparative analysis and modern definitions of the concept “innovation” and analyzed essence and content of the term. By results of the analysis i synthesized the original definition of the term which reflected design character, practical orientation and a commercial component. The role and interrelation of formal and informal state institutes in creation and development of a national innovative system were defined. The paper analyzed the role of the state support for innovative activity and set out the requirements to the public innovative policy. There was generalized the elements of the state support for innovative activity in the article. The result of the research is a set of elements of independent state elements, which are at the same time subsystems of the innovative structure represented graphically is result of a research.

PDF full
Downloaded: 33

Dmitriy Aleksandrovich Serpukhovitin — PhD Candidate, Institute of Public Administration and Civil Service of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; the Head of Quality Management Systems Development Service, «SPC» Elektrooptika» (Moscow, Russian Federation; e-mail: d.serpuhovitin@gmail.com).

Alekseev, M. Yu. (2011). NIOKR i innovacionnoe razvitie strany [R & D and innovation development of the country]. Vestnik Chuvashskogo universiteta [Bulletin of the Chuvash University], 4, 341–345. (In Russ.)

Atoyan, V. R., & Eremina, E. V. (2010). Gosudarstvennaya innovacionnaya politika: struktura i vzaimosvyaz’ elemen- tov [State innovation policy: structure and interrelation of elements]. Vestnik SGTU [Vestnik of Samara State Technical University], 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-innovatsionnaya-politika-struktura-i-vzai-mosvyaz-elementov (accessed: 20.03.2019). (In Russ.)

Aykhel’kraut, S. (2009). Instituty, innovacii i ekonomicheskaya politika [Institutions, innovation and economic policy]. Zhurnal institucional’nyh issledovaniy [Journal of Institutional Studies], 1(1), 36–41. (In Russ.)

Balackiy, E. V., Ushakova, S. E., Malahov, V. A., & Yurevich, M. A. (2017). Nacional’nye modeli tekhnologicheskogo razvitiya: sravnitel’ny analiz [National models of technological development: comparative analysis]. JIS [JIS], 4, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnye-modeli-tehnologicheskogo-razvitiya-sravnitelnyy-analiz (accessed: 20.03.2019). (In Russ.)

Bondarenko, N. E. (2015). Innovacionnoe razvitie kak faktor institucional’nyh sdvigov v ekonomike: teoreticheskie aspekty [Innovative development as a factor of institutional changes in the economy: theoretical aspects]. Ekonomika obrazovaniya [Economics of education], 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-kak-fak-tor-institutsionalnyh-sdvigov-v-ekonomike-teoreticheskie-aspekty (accessed: 18.03.2019). (In Russ.)

Bondarenko, N. E., & Komarova, I. P. (2013). Gosudarstvennaya innovacionnaya politika: osnovnye principy i prioritety [State innovative policy: basic principles and priorities]. Vestnik MIEP [Bulletin of the International Institute of Economics and Law], 1 (10), 78. (In Russ.)

Vaganova, E. V., Syryamkin, V. I., & Yakubovskaya, T. V. (2012). Instituty innovatsionnogo potentsiala.vyyavlenie sis- temy pokazateley sostoyaniya i dinamiki ekonomiki v ramkakh dominiruyushchego i formiruyushchegosya tekhnologich- eskogo uklada [Institutions of innovative potential. Revealing a system of indicators of the state and dynamics of the econ- omy within the framework of a dominant and emerging technological structure]. Vserossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal EKO [ECO journal], 8 (458), 164–174. (In Russ.)

Veretennikova, O. B., & Sheina, E. G. (2011). Sushchnost’ i klassifikaciya innovaciy i innovacionnoy deyatel’nosti [Essence and classification of innovations and innovative activities] Izvestiya UrGEU [Journal of new economy], 5(37), 151, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-klassifikatsiya-innovatsiy-i-innovatsionnoy-deyatelnosti (accessed: 02.02.2019). (In Russ.)

Golichenko, O. G., & Samovoleva, S. A. (2014). Gosudarstvennaya politika v nacional’noy innovacionnoy sisteme: teor- iya i praktika [State policy in the national innovation system: theory and practice]. Innovacii [Innovations], 10 (192), 83–94. (In Russ.)

Drozdov, N. D. (2006). Institucional’naya ekonomika: Ucheb, posobie [Institutional Economics: Study guide]. Tver, Russia: 156. (In Russ.)

Agarkov, S. A., Kuznetsova, E. S., & Gryaznova, M. O. (2011). Innovatsionnyy menedzhment i gosudarstvennaya innovatsionnaya politika [Innovation Management and State Innovation Policy]. Moscow, Russia: Akademiya estest- voznaniya, 143. (In Russ.)

Dunaev, E. P. (2007). (Eds.). Innovatsionnaya ekonomika: neobkhodimost’, vozmozhnost’ i faktory razvitiya v Rossii: ucheb. posobie [Innovative economy: necessity, opportunity and development factors in Russia]. Moscow, Russia: TEIS. (In Russ.)

Minnikhanov, R. N., Alekseev V. V., Fayzrakhmanov D. I., & Sagdiev M. A. (2003). Innovatsionnyy menedzhment v APK: ucheb.posobie dlya studentov vuzov, izuchayushchikh distsiplinu «Menedzhment» [Innovation management in the agricultural sector: textbook for university students studying the discipline «Management»]. Moscow, Russia: MSKhA. (In Russ.)

Morozov, Yu. P., Gavrilov, A. I., & Gorodnov, A. G. (2003). Innovatsionnyy menedzhment: ucheb.posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po spetsial’nosti «Menedzhment» [Innovation management: textbook for university students enrolled in the specialty «Management»]. Moscow, Russia: YuNITI, 471. (In Russ.)

Utkin, E. A., Morozova, G. I., & Morozova, N. I. (1996). Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management]. Moscow, Russia: AKALIS, 207. (In Russ.)

Santo, B. (1990). Innovatsiya kak sredstvo ekonomicheskogo razvitiya [Innovation as a Means of Economic Development]. In B. V. Sazonov (Eds.). Moscow, Russia: Progress. (In Russ.)

Vaganova, E. V., Syryamkin, V. I., & Yakubovskaya, T. V. (2012). Instituty innovatsionnogo potentsiala: vyyavlenie sistemy pokazateley sostoyaniya i dinamiki ekonomiki v ramkakh dominiruyushchego i formiruyushchegosya tekhnologicheskogo uklada [Institutions of innovative potential: identification of the system of indicators of the state and dynamics of the economy within the dominant and emerging technological structure]. Vserossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal EKO [ECO journal], 8 (458), 164–174. (In Russ.)

Kulagin, A. S. (2011). Nemnogo o termine innovatsiya [A little about the term innovation]. Innovatsii [Innovations], 7. (In Russ.)

Lapin, V. N. (1981). Sotsial’nye aspekty upravleniya novovvedeniyami. Problemy upravlencheskikh novovvedeniy i khozraschetnogo eksperimentirovaniya: Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya [Social aspects of innovation management. Problems of management innovations and self-supporting experimentation: all-Russian scientific and practical conference]. Tallin. (In Russ.)

Medynskiy, V. G. (2004). Innovatsionnyy menedzhment [Innovative management]. Moscow, Russia: INFRA-M, 295. (In Russ.)

Medynskiy, V. G. (1999). Reinzhiniring innovatsionnogo predprinimatel’stva: ucheb. posobie dlya studentov vuzov [Reengineering innovative entrepreneurship: studies. Handbook for University students]. Moscow, Russia: YuNITI. (In Russ.)

Morozov, A. V., & Nizamov, R. R. (2013). Perspektivy razvitiya innovatsionnogo tekhnologicheskogo uklada [Prospects for the development of innovative technological structure]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [The bulletin of Kazan Technological University], 16(20), 331–334. (In Russ.)

Mukhamed’yarov, A. M. (2014). Innovatsionnyy menedzhment [Innovative management]. Moscow, Russia: INFRA-M, 127. (In Russ.)

Yakovts, Yu.V. (Eds.) (2003). Nobelevskie laureaty po ekonomike: vzglyad iz Rossii [Nobel laureates in Economics: a view from Russia]. SPb, Russia.: Gumanistika. (In Russ.)

Nort, D. S. (2010). Ponimanie protsessa ekonomicheskikh izmeneniy [Understanding the process of economic change]. Moscow, Russia: ID Gos. un-ta — Vysshey shkoly ekonomiki, 256. (In Russ.)

Sukharev, O.S. (2004). Osnovnye ponyatiya institutsiona’noy i evolyutsionnoy ekonomiki: krat.kurs lektsiy [Basic concepts of institutional and evolutionary Economics: short course of lectures]. RAS, Institute of Economics, Russia, Center for Evolutionary Economics. Moscow, Bryansk: Izd-vo Bryansk.gos. un-ta im. akad. I. G. Petrovskogo, 127. (In Russ.)

Baryutin, L.S. et al. (2000). Osnovy innovatsionnogo menedzhmenta: Teoriya i praktika: ucheb.posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po ekon. spetsial’nostyam i napravleniyam [Fundamentals of innovative management: Theory and practice: studies. manual for University students studying in Econ. specialties and directions]. In P. N. Zavlina et al. (Eds.). Moscow, Russia: Ekonomika. (In Russ.)

Ochkovskaya, M. S. (2007). Innovatsii kak kachestvennyy faktor ekonomicheskogo rosta [Innovation as a qualitative factor of economic growth]. Kreativnaya ekonomika [Journal of Creative Economy], 1(1), 80–86. (In Russ.)

Voznesenskaya, N. N. et al. (2006). Predprinimatel’skoe (khozyaystvennoe) pravo: uchebnik [Business (economic) law]. In Lapteva, V. V., & Zankovskogo, S. S. (Eds.). Ros.akad. nauk, In-t gosudarstva i prava, Akadem. pravovoy un-t. [RAS, Institute of Law. Academic legal university]. Moscow, Russia: VoltereKluver, 560. (In Russ.)

Redchikova, N. A., Turlov, A. V., & Chernyshov, M. Yu. (2013). Innovatsionnye sistemy stran BRIKS: vzaimodeystvie go- sudarstva i natsional’nykh kompaniy [Innovative systems of the BRICS countries: interaction between the state and national companies]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Tomsk state university journal], 1(21). (In Russ.)

Rogova, E. M., Tkachenko, E. A., Fiyaksel’, E. A. (2011). Venchurnyy menedzhment: ucheb. posobie [Venture management]. Gos. un-t. Vysshaya shkola ekonomiki [State university. HSE]. Moscow, Russia: Izd. dom Gos. un-ta, Vysshey shkoly ekono- miki, 440. (In Russ.)

Rodina, V. V. (2014). Sravnitel’nyy analiz mekhanizmov finansirovaniya NIOKR na primere Rossii i SShA [A comparative analysis of RTD financing mechanisms using the examples of Russia and the Usa]. Monitoring pravoprimeneniya [The Monitoring of Law Enforcement Journal], 4, 65–73. (In Russ.)

Sboychakova, Ye. V. (2010). Smena tekhnologicheskikh ukladov kak perspektiva innovatsionnogo razvitiya strany [Structural shifts in technology as a way of innovative development in Russia]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial’no-ekonomicheskogo universiteta [Vestnik Saratov State Socio-Economic University], 5, 57–61. (In Russ.)

Seleznev P.S., & Sosnilo A. I. (2014). Shestoy tekhnologicheskiy uklad i industrializatsiya [The sixth technological wave and undustrialization]. Vlast [Power], 10, 14–23. (In Russ.)

Selikhov, D. M. (2014). Razvitie natsional’noy innovatsionnoy sistemy KNR v kontekste perekhoda na novuyu model’ sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya: dis. Spetsial’nost’ Mirovaya ekonomika [Development of the national innovation system of the PRC in the context of the transition to a new model of socio-economic development]. Moscow, Russia. (In Russ.)

Rayzberg, B. A., Lozovskiy, L. Sh., & Starodubtseva, E. B. (2019). Sovremennyy ekonomicheskiy slovar’ [The dictionary of modern Economics]. Moscow, Russia: INFRA-M. (In Russ.)

Stepanenko, D. M. (2005). Klassifikatsiya innovatsiy i ee standartizatsiya v Respublike Belarus’ [Classification of inno- vations and its standardization in the Republic of Belarus]. Nauka i tekhnika [Science and technology], 5, 71–75. (In Russ.) Suvorova, A. L. (1999). Innovatsionnyy menedzhment: ucheb. posobie [Innovative management]. Yoshkar-Ola, Russia: Mariyskiy GTU. (In Russ.)

Bezdudnyy, F. F., Smirnova, G. A., & Nechaeva, O. D. (1998). Sushchnost’ ponyatiya innovatsiya i ego klassifikatsiya. Innovatsii [The essence of the concept of innovation and its classification], 2–3. «Transfer-Innovatsii». SPb., Russia: Finansovo- tekhnologicheskaya akademiya, 3–13. (In Russ.)

Fatkhutdinov, R. A. (2011). Innovatsionnyy menedzhment: uchebnik dlya vuzov, 6-e izd [Innovative management: textbook for universities, 6 edition]. SPb., Russia: Piter, 448. (In Russ.)

Fridlyanova, S. Yu., & Lukinova, E. I. (2018). Pozitsii Rossii sredi evropeyskikh stran. Vysshaya shkola ekonomiki [Russia’s position among European countries. HSE] available at: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/221937467 (accessed 12.03.2019). (In Russ.)

Shumpeter, Y. A. (1982). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (issledovanie predprinimatel’skoy pribyli, kapitala, kredita, protsenta i tsikla ko’yunktury [Theory of economic development (study of entrepreneurial profit, capital, credit, interest, and market cycle)]. Moscow, Russia: Progress, 453. (In Russ.)

Kudina, M. V., & Sazhina, M. L. (Eds.). (2014). Ekonomika innovatsionnogo razvitiya [Economics of innovative development]. Moscow, Russia: ID «FORUM»: Infra-M, 304. (In Russ.)

Yakubovskiy, Yu. V., Khamazina, A. M., & Mishunina, L. N. (2018). Faktory, sderzhivayushchie kooperatsiyu universitetov i promyshlennykh predpriyatiy [Factors constraining cooperation between universities and industrial enterprises]. Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya [Russia: trends and prospects for development], 13–1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-sderzhivayuschie-kooperatsiyu-universitetov-i-promyshlennyh-predpriyatiy (accessed: 18.06.2019). (In Russ.)

Global R&D Funding forecast winter 2018. R&D winter 2017, available at: http://digital.rdmag.com/researchanddevel-opment/2018_global_r_d_funding_forecast#pg1 (accessed: 05.04.2019).

Lundvall, B. A. (1992). (Eds.). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London, UK: Pinter Publishers, 317.

National Innovation Systems. OECD 1997, available at: http://www.oecd.org/science/inno/2101733.pdf (accessed: 06.04.2019).

Nelson, R. R. (1993). National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford University Press: Oxford, UK, 541.

Freeman, С. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. Japan: A new national system of innovation. In Dosi, G., G. Freeman, R., et al. (Eds.). Technical Change and Economic Theory. London, UK: Pinter, 1988.